Piątek, 21 września 2018 r.
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej
 
Organizacje
Podzakładowe


Humor dnia

Aktualności

Autor: Bogumił Nowicki   Data: 2017-09-18
Rozmowy w sprawie wzrostu wynagrodzeń
Koleżanki i Koledzy,
przekazuję aktualną informację o rozmowach o podwyżce wynagrodzeń, które mieliśmy rozpocząć, czy też wznowić w pierwszej połowie września. Pracodawca wreszcie przekazał nam formalne dane o swoich planach w tej kwestii.
Złym objawem jest opóźnienie terminu rozpoczęcia. Intryguje również propozycja pracodawcy włączenia do rozmów innych związków zawodowych. Dotychczasowe nasze doświadczenia współpracy dużych grup związkowych nie są najlepsze. Mamy choćby bolesne dla pracowników PP wspomnienie, gdy działanie niektórych związków zawodowych dało poprzedniemu zarządowi PP pretekst do wypowiedzenia układu zbiorowego pracy. Trudno powiedzieć, czy wynikało to z ich niefrasobliwości, czy było umówione w sprytnym planie z ówczesnym pracodawcą. Istnieje też tendencja do podpinania się do uzysków naszego Związku w rozmowach, przy minimalnym wkładzie własnym, stąd wielu członków "Solidarności" podchodzi z rezerwą do wspólnotowych pomysłów.
"Solidarność" jednak, jako twórca pluralizmu związkowego w Polsce ma szczególne zadania w jego obronie. Oczywiste więc jest, że nie możemy protestować, jeżeli pracodawca chce rozmawiać w istotnych sprawach pracowniczych z możliwie szeroką grupą związków, skoro one wyrażą taką chęć. Wiadomo, że alternatywą dla braku rozmów jest wyjście na ulicę, a tam nie osiąga się porozumienia. Mam nadzieję, że mimo początkowego opóźnienia rozmowy potoczą się sprawnie i będą efektywne.

Bogumił NowickiSonda
Czy w Twoim miejscu pracy (czytaj: Poczta Polska SA) stosowany jest wobec Ciebie mobbing ze strony przełożonych? 
Webmaster: Sławek  ®2007