Piątek, 21 września 2018 r.
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej
 
Organizacje
Podzakładowe


Humor dnia

Aktualności

Autor: Sławomir Steltmann   Data: 2017-10-05
Przekazujemy bez komentarza informację opublikowaną przez pracodawcę.
Spotkanie ze Związkami Zawodowymi - sytuacja finansowa firmy i wzrost wynagrodzeń
2 października odbyło się spotkanie z przedstawicielami Związków Zawodowych, dotyczące możliwości wzrostu wynagrodzeń zasadniczych Pracowników Poczty Polskiej. To kontynuacja rozmów rozpoczętych wiosną br. Zgodnie z ustaleniami stron - Zarządu Poczty Polskiej i Strony Społecznej - były one zaplanowane na jesień br.

Wyniki finansowe firmy

Wczorajsze rozmowy rozpoczęły się od prezentacji wyników finansowych firmy za 8 miesięcy br. Wyniki firmy są wyższe m.in. w szeroko rozumianym obszarze listowym i przesyłek reklamowych. Poniżej wartości zaplanowanej są przychody, m.in. w obszarze KEP, usług finansowych i nieruchomości. Znacznie wyższe niż w ubiegłym roku są koszty pracy, znacząco wpływające na całkowity wynik finansowy firmy.

Zdaniem Zarządu na wyniki, które osiągniemy na koniec br. wpłynie - jak co roku - szczyt świąteczny oraz skutki ostatnich działań - umowy z Pocztą Chińską czy porozumienie z ZUS.

Propozycja wzrostu wynagrodzeń

Na wczorajszym spotkaniu Zarząd Poczty Polskiej przedstawił propozycję wzrostu wynagrodzeń, zgodnie z którą w najbliższym czasie podwyżki otrzymaliby Pracownicy ze wskazanych grup zawodowych. O zakwalifikowaniu stanowiska do objętych propozycją wzrostu wynagrodzeń na tym etapie rozmów zdecydowały między innymi czynniki takie jak rotacja mierzona wskaźnikiem odejść nowo zatrudnionych pracowników przed upływem 90 dni od daty zatrudnienia, długość czasu wymaganego do pozyskania pracownika na dane stanowisko, poziom wynagrodzenia zasadniczego i wynagrodzenia całkowitego w stosunku do porównywalnych stanowisk na rynku oraz zachowanie relacji w poziomie wynagrodzeń pomiędzy stanowiskami kierowniczymi i wykonawczymi.

Kontynuacja rozmów nt. wzrostu wynagrodzeń to kolejny krok na drodze do realizacji koncepcji zgodnie z którą, pensje Pracowników powinny systematycznie rosnąć tak, aby stopniowo zbliżać się do poziomu przeciętnej płacy w gospodarce narodowej. Koncepcja ta zakłada obejmowanie wzrostem wynagrodzeń kolejnych grup stanowisk w etapach rozłożonych w czasie.

Należy przypomnieć, że wcześniejsze rozmowy zakończyły się podpisaniem Porozumienia zgodnie z którym wynagrodzenia zasadnicze wszystkich Pracowników Poczty Polskiej wzrosły o 150 zł brutto w przeliczeniu na pełen etat od czerwca br. Było to kolejne działanie Zarządu w kierunku poprawy warunków płacowych Pracowników, rozpoczęte w 2016 roku. Oznacza to, że w ciągu kilkunastu ostatnich miesięcy, wynagrodzenia najmniej zarabiających Pocztowców wzrosły o 400 zł.

Rozmowy będą kontynuowane

Z naszej strony informujemy, że najbliższe spotkanie z organizacjami reprezentatywnymi na zaproszenie pracodawcy odbędzie się 10 października.


Sonda
Czy w Twoim miejscu pracy (czytaj: Poczta Polska SA) stosowany jest wobec Ciebie mobbing ze strony przełożonych? 
Webmaster: Sławek  ®2007