Niedziela, 29 marca 2020 r.
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej
 
Organizacje
Podzakładowe


Humor dnia

Aktualności

Autor: Sławomir Steltmann   Data: 2019-12-10
Zebranie Komisji Międzyzakładowej - uchwały i stanowisko
5 grudnia br. obradowała, w siedzibie Biura Komisji Krajowej w Warszawie, Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej. W trakcie zebrania przyjęto uchwały w sprawie arbitrażu sądowego, oflagowania budynków Poczty Polskiej, wprowadzenia równoważnego czasu pracy. Przyjęto również stanowisko w sprawie dyskryminowania członków Związku i sytuacji w Pionie Informatyki i Telekomunikacji. Stanowisko to zostało przesłane do Mateusza Morawieckiego Prezesa Rady Ministrów, do wiadomości Jacka Sasina Wiceprezesa Rady Ministrów oraz Piotra Dudy Przewodniczącego Komisji Krajowej.
Podjęto także decyzję o nieuczestniczeniu w pracach zespołu pracodawcy nad AAPP oraz omówiono sytuację w Pionie Infrastruktury.

Uchwała Nr 1/12/2019
Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej

ws. arbitrażu sądowego


Wobec braku postępu w rozmowach o podwyżkę wynagrodzeń zasadniczych wszystkim pracownikom objętych Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy, w ramach trwającego sporu zbiorowego pomiędzy naszą organizacją związkową a Zarządem Poczty Polskiej SA, Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej zobowiązuje Prezydium KM do przekazania przedmiotu sporu zbiorowego do arbitrażu sądowego.
Jednocześnie KM upoważnia Prezydium KM do wyznaczania ze swojego grona dwóch przedstawicieli do reprezentowania naszej organizacji związkowej przed sądem arbitrażowym.

Warszawa, 5 grudnia 2019 r.

Uchwała Nr 2/12/2019
Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej

ws. oflagowania budynków Poczty Polskiej.


Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej, w ramach trwającego sporu zbiorowego, zobowiązuje organizacje podzakładowe do oflagowania i oplakatowania budynków będących własnością Poczty Polskiej.

Warszawa, 5 grudnia 2019 r.

Uchwała Nr 3/12/2019
Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej

ws. równoważnego czasu pracy w Biurze Jakości i Procesów


Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej wyraża czasową zgodę, na okres 12 miesięcy, na wprowadzenie równoważnego czasu pracy w Biurze Jakości i Procesów dla grup zawodowych: kierownicy obszaru wsparcia funkcjonalnego Back Office oraz pracownicy obszaru wsparcia funkcjonalnego.

Warszawa, 5 grudnia 2019 r.

Stanowisko Nr 1/12/2019
Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej

ws. dyskryminowania członków Związku i sytuacji w PIT


Komisja Międzyzakładowa jest oburzona działaniami dokonanymi w ostatnim czasie wobec członków Związku przez zarząd Poczty Polskiej, wiążemy te działania z brakiem zgody Związku (w przeciwieństwie do innych potulnych partnerów dialogu społecznego) na propozycje zarządu PP SA, przedstawiane w ramach sporu zbiorowego i z niepodpisaniem przez "Solidarność" proponowanego przez zarząd porozumienia, zawieszającego spór zbiorowy.
Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej żąda niezwłocznego przywrócenia na ich stanowiska członków Związku "oddelegowanych" do absurdalnych zadań w pionie informatyki i telekomunikacji. Pracodawca nie przedstawił pracownikom żadnego racjonalnego uzasadnienia podjętych wobec nich decyzji.
Konsekwencją wyeliminowania przez zarząd z merytorycznych prac pionu fachowców, była czasowa niewydolność systemu informatycznego Poczty, przez cały piątek 22 listopada. Firma poniosła duże straty w wyniku niefrasobliwości, lub celowego działania decydentów. Groteskowa wewnętrzna walka ze Związkiem przyniosła Firmie konkretne straty finansowe, oraz trudne do policzenia straty wizerunkowe. To kolejne potwierdzenie niesprawności zarządzania Pocztą Polską. Nadmieniamy, że zarząd, nie licząc się z potrzebami pracowników wykonujących pocztowe usługi i szczególnie obciążonych pracą u schyłku roku, nowatorsko zaplanował serię kosztownych dla Firmy szkoleń dla wszystkich pracowników pionu informatyki z oderwaniem ich od stanowisk pracy w grudniu, może to zaowocować kolejnymi katastrofami technologicznymi.
Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej wnioskuje do właściciela o niezwłoczne ocenienie sytuacji w Poczcie Polskiej i dokonanie niezbędnych zmian w zarządzie przedsiębiorstwa.

Warszawa, 05 grudnia 2019 r.

Sonda

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /sonda/sonda.php on line 106
 
Webmaster: Sławek  ®2007