Środa, 27 stycznia 2021 r.
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej
 
Organizacje
Podzakładowe


Humor dnia

Aktualności

Autor: Intranet Poczta Polska SA   Data: 2020-04-21
Polecone bezpośrednio do skrzynki, paczki bez potwierdzenia
Epidemia koronawirusa wymusiła zmiany w świadczeniu niektórych usług. W następstwie tych zmian, w stanach nadzwyczajnych lub w przypadku wystąpienia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego listy polecone mogą być doręczane do skrzynki pocztowej adresata bez konieczności składania przez niego specjalnego wniosku. Zawieszono również obowiązek uzyskania przez kuriera pokwitowania odbioru przesyłki. Decyzja ma znaczny wpływ na poprawę bezpieczeństwa Pracowników podczas wykonywania codziennych obowiązków.

Wprowadzone zmiany nie dotyczą przesyłek wysłanych do ani wysyłanych przez sądy, prokuraturę i inne organy ścigania oraz komornika sądowego.

- Nowe rozwiązania jest kolejnym działaniem Zarządu skierowanym na poprawę bezpieczeństwa Pracowników, ponieważ od teraz dostarczenie części listów poleconych i paczek nie wymaga kontaktu z klientem. To zarazem odpowiedź Spółki na oczekiwania społeczne. Dzięki wprowadzonym zmianom Klienci nie będą musieli udawać się do placówek pocztowych. Zmiana dotyczy zatem zarówno listonoszy jak i pracowników obsługi. Cieszę się, że ta zaproponowana przez Pocztę Polską zmiana Prawa Pocztowego uzyskała aprobatę i możemy ją wdrożyć w życie - powiedział Andrzej Bodziony, Wiceprezes Zarządu Poczty Polskiej.

Przesyłki listowe polecone

Przesyłki polecone bez potwierdzenia odbioru oraz bez Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru (EPO) doręczane są bezpośrednio do oddawczej skrzynki pocztowej adresata, bez konieczności złożenia przez niego wniosku.

Po wprowadzeniu wymaganych danych podmiotu doręczenia - "Oddawcza skrzynka pocztowa adresata" oraz przyczyny niezłożenia podpisu - "Zagrożenie epidemiczne", należy wcisnąć przycisk "podpis" i umieścić adnotację - "Wrzut do skrzynki", a następnie wcisnąć przycisk "Akceptuj" i zatwierdzić doręczenie przesyłki poprzez przycisk 'Zatwierdź".

Paczki pocztowe i przesyłki kurierskie

Doręczenie paczek pocztowych oraz przesyłek kurierskich z wyłączeniem paczek wartościowych oraz z usługą potwierdzenie odbioru odbywa się poprzez przekazanie przesyłki adresatowi bez obowiązku uzyskania pokwitowania odbioru.

Rejestracja zdarzenia na Mobilnym Urządzeniu jest zgodna z wcześniejszymi wytycznymi, ale bez umieszczania adnotacji ODMOWA PODPISU.

Doręczanie paczek ze świadczeniem pobrania odbywa się zgodnie z powyższym procesem z jednoczesnym pobraniem kwoty ciążącej na przesyłce.

Przed doręczeniem paczek pocztowych i przesyłek kurierskich rekomendujemy kontakt telefoniczny z adresatem przesyłki w celu ustalenia możliwości dostawy oraz planowanej godziny doręczenia.

Sonda

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /sonda/sonda.php on line 106Tygodnik
Solidarność

 
Webmaster: Sławek  ®2007