Piątek, 30 października 2020 r.
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej
 
Organizacje
Podzakładowe


Humor dnia

Aktualności

Autor: Bogumił Nowicki   Data: 2020-07-08
Apel Przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej
Koleżanki i Koledzy,

o sprawach pocztowych napiszę w sobotę, dzisiaj poruszę sprawę istotną dla nas wszystkich, istotną dla całego polskiego społeczeństwa, nie tylko dla Pracowników PP.
Mamy przed sobą w najbliższą niedzielę wybory prezydenckie. Nie przyjmowaliśmy w tej sprawie żadnego oficjalnego stanowiska związkowego, zatem wyrażam opinię, jaką pozyskałem z luźnych rozmów w gronie prezydium KM, ale zarazem jest to moja opinia osobista, do której mam pełne przekonanie i proszę czytelników naszej strony o zapoznanie się z nią.

Zachęcam wszystkich do głosowania na Andrzeja Dudę.
Nie wymaga to szerszego omówienia, bo pamiętamy co wyprawiała z Pocztą Polską PO. Zamienienie przedsiębiorstwa państwowego w spółkę, podniesienie kosztów zarządzania i kosztów kredytów, masowa redukcja zatrudnienia i zwolnienia grupowe, nieprzemyślane likwidowanie urzędów, centralizacja służby doręczeń, wypowiedzenie dwóch układów zbiorowych, absurdalne wydawanie setek milionów na równie absurdalne szkolenia, brak podwyżek płacy przez lata, kontrakty naruszające interes Firmy, a w końcu strategiczny plan na likwidację Poczty, przez rozbicie jej na kilkadziesiąt spółek. Ten ostatni pomysł szczęśliwie nie został zrealizowany.

Dobra współpraca między Rządem, a Prezydentem daje szanse na dobre zmiany w PP, mieliśmy jej przykład przy planie na głosowanie korespondencyjne w maju. Realizacja tego planu przyniosłaby Poczcie setki milionów złotych przychodu, a pracownikom dziesiątki milionów zysku. Niestety, ten plan został storpedowany przez PO, a twarzą walki z Pocztą Polską stał się pan marszałek Senatu, profesor Grodzki. Gwoli sprawiedliwości nie zapominajmy też o panu Jarosławie Gowinie, który wrogość do PP przejawiał jeszcze jako członek PO.
A teraz niepozytywnie. Nie wierzę w wygraną w wyborach pana Rafała Trzaskowskiego, bo wierzę w rozsądek Polaków.
Nie chcę wypowiadać się o warszawskiej prezydenturze, to domena, użyję tradycyjnego określenia, warszawiaków. Wobec tego przypomnę, to co wiem z własnego doświadczenia, pan Trzaskowski był nie tak dawno, bo przed 6 laty, ministrem stosownym do spraw Poczty Polskiej. Napiszę krótko, to był najgorszy minister z jakim się zetknąłem w trakcie mojej misji związkowej, nie zrobił ani jednej dobrej rzeczy dla PP. Bóg miał nas w opiece, że jego następcą został Andrzej Halicki, jedyny dobry minister w rządach PO. To właśnie w tym czasie wszystkie związki zawodowe działające w Poczcie Polskiej wspólnie zorganizowały w październiku 2014 roku blisko 10 tys. manifestację w obronie naszej firmy. Tekst złożonej wówczas petycji również publikuje.

Zatem nie tylko ludzi "Solidarności", ale wszystkich pracowników PP w ich interesie zachęcam do głosowania 12 lipca na Andrzeja Dudę. Ponowny wybór Prezydenta gwarantuje dobrą współpracę między Rządem a Prezydentem i uchroni nas przed przesileniem politycznym w naszej Ojczyźnie, które mile widziane jest tylko przez siły antypolskie.

Bogumił Nowicki

Kraków, 08 lipca 2020 r.


P E T Y C J A
ws. sytuacji w Poczcie Polskiej
Warszawa, dnia 18 października 2014 roku


Do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i zarządu Poczty Polskiej SA
Poczta Polska jest największym w Polsce przedsiębiorstwem, w którym Rząd RP, poprzez właściwego ministra, sprawuje władzę właścicielską. W ostatnich latach jest też obszarem permanentnych restrukturyzacji i reorganizacji. Najbardziej widocznym efektem tych działań, jest zwolnienie tysięcy pracowników i uczynienie ich biorcami świadczeń społecznych lub klientami instytucji pomocowych.
Drugim, niemniej widocznym, to oddalenie poczty od społeczeństwa, któremu przez lata służyła,
poprzez liczne likwidacje placówek pocztowych i bezmyślne centralizacje różnych grup pracowniczych, szczególnie listonoszy. Poczta Polska znika z polskiej prowincji, z małych i średnich miejscowości,
gdzie dotąd nie tylko świadczyła usługi, ale była też rozpoznawalnym znakiem i symbolem
polskiej państwowości.
Dlatego sprzeciwiamy się takiej polityce Rządu wobec naszego przedsiębiorstwa, która prowadzi do upadku Poczty Polskiej, jako pocztowego operatora narodowego i podzielenia, wartego miliardy złotych, rynku usług pocztowych, pomiędzy wielkich europejskich graczy.
Sprzeciwiamy się polityce zarządu PP SA, który bezwzględnie realizuje zadane mu, polityczne cele, lekceważąc opinie partnerów społecznych, poprzez pozorowanie dialogu społecznego w najważniejszych
dla przedsiębiorstwa sprawach, jak zatrudnienie czy płace, a ostatnio wypowiedzenie zakładowego układu zbiorowego pracy.
Sprzeciwiamy się polityce traktowania Poczty Polskiej jako ?dojnej krowy? dla obecnych i przyszłych przedsięwzięć, np. bankowych oraz związanym z tym procederem tworzenia lukratywnych synekur
dla partyjnych aparatczyków.
W wymiarze teraźniejszym żądamy :
- natychmiastowego wycofania wypowiedzenia zakładowego układu zbiorowego pracy,
- powstrzymania procesu likwidacji i przekształcania placówek pocztowych,
- zaprzestania wyprzedaży majątku pocztowego poniżej jego wartości,
- zaprzestania zwolnień pracowników w każdej formie, szczególnie wymuszania na nich zgody
na zwolnienie,
- przerwania procederu zatrudniania coraz większej liczby pracowników w niepełnym wymiarze etatowym oraz na tzw. umowach śmieciowych,
- nie wprowadzania do działalności Poczty Polskiej różnego rodzaju podwykonawców usług pocztowych, przy jednoczesnym zwalnianiu pracowników,
- zaprzestania zatrudniania niekompetentnych pseudospecjalistów z innych obszarów gospodarczych, przynoszących swoimi działaniami wyłącznie straty naszej firmie,
- nie nakładania na pracowników niewykonalnych zadań, w szczególności nie czynienia z listonoszy, pracowników okienek, zaplecza pocztowego i transportu wyłącznie akwizytorów usług bankowych
i ubezpieczeniowych,
- odstąpienia od zmniejszania środków na zabezpieczenie mienia i wartości, własnych,
jak i powierzonych, co zwiększa zagrożenie dla zdrowia i życia zatrudnionych w obszarze ochrony,
- podwyżki płac, która powstrzymałaby wieloletni spadek średniej płacy pocztowej w stosunku
do średniej krajowej,
W wymiarze strategicznym oczekujemy:
- rzeczowej, publicznej debaty na temat przyszłości Poczty Polskiej, jednego ze strategicznych przedsiębiorstw w ramach planów gospodarczego rozwoju Polski,
- szybkiego wprowadzenia i stosowania regulacji prawnych umożliwiających, zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej, realne wsparcie przedsiębiorstwa poprzez instytucjonalną współpracę z podmiotami i agendami rządowymi i samorządowymi,
- zmiany strategii PP SA prowadzącej do ruiny Firmy oraz oddania operatorom zagranicznym rynku usług pocztowych,
- realnego, a nie formalnego sprawowania nadzoru nad poczynaniami zarządu przez właściwe
organa Spółki i szybkich reakcji na wskazywane przez partnerów społecznych patologie,
szczególnie w relacjach pomiędzy pracodawcą, a pracownikami.
Poczta Polska może i powinna dawać pracę uczciwym obywatelom, żyjącym w swoich lokalnych środowiskach, a nie zwiększać liczbę bezrobotnych lub wędrujących za chlebem, po krajach Europy.
Poczta Polska może i powinna godnie wynagradzać tych, którzy codzienną pracą służą społeczeństwu, pomnażają majątek firmy, w tym łożą na horrendalnie wysokie apanaże zarządu i jego wybrańców.
Poczta Polska może i powinna rozwijać się, świadcząc obywatelom różnorodne, nowoczesne, wysokiej jakości usługi, a dziesiątkom tysięcy pracowników, godną płacę, bezpieczeństwo,
poczucie wartości i satysfakcji.
O taką, Polską Pocztę upominaliśmy się wielokrotnie, u tych, którym w imieniu Państwa, czyli nas-obywateli, powierzono Nią zarządzanie. Rząd RP i zarząd PP SA pozostali głusi na tamte wezwania, zatem ponawiamy je dzisiaj z jeszcze większa mocą.
Wołamy o opamiętanie, w imieniu tysięcy pracowników, dla których utrzymanie pracy i uczciwej, godnej płacy jest sprawą przeżycia, a nie pomnażania osobistego kapitału, aby za chwilę nie musieli wykrzyczeć Wam tylko hasła: JAK ŻYĆ!Więcej zdjęć z manifestacji tutaj

Sonda

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /sonda/sonda.php on line 106Tygodnik
Solidarność

 
Webmaster: Sławek  ®2007