Poniedziałek, 8 marca 2021 r.
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej
 
Organizacje
Podzakładowe


Humor dnia

Aktualności

Autor: Prezydium KM   Data: 2020-07-09
APEL DO PANA PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
APEL DO PANA PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

9 czerwca 2020 roku Rada Krajowego Sekretariatu Łączności NSZZ Solidarność za pośrednictwem Piotra Dudy, Przewodniczącego Komisji Krajowej zwróciła się do Pana z prośbą o pilną interwencję w sprawie bardzo złej sytuacji, w jakiej znalazł się narodowy operator Poczta Polska SA, będący pracodawcą dla 80 tys. pracowników. W naszej ocenie problemy finansowe i organizacyjne, z jakimi musi się mierzyć Poczta Polska, zostały wygenerowane poprzez nietrafione decyzje podejmowane w latach 2008-2015, mające na celu wyprzedaż jej majątku i perfidnego doprowadzenia do upadłości Przedsiębiorstwa. Przyjęta formuła przekształcenia Poczty w Spółkę Akcyjną w znacznym stopniu ograniczyła, a wręcz uniemożliwiła, udzielenie pomocy finansowej takiej, z jakiej korzystały konkurencyjne poczty europejskie, które z dużą siłą zaczęły opanowywać rynek usług pocztowych w Polsce. Zapisy Ustawy "Prawo pocztowe" nakładają na Pocztę Polską wiele obowiązków wobec Państwa Polskiego i jego obywateli, jednocześnie nie dając odpowiedniego wsparcia ze strony Państwa.
Nadanie Poczcie Polskiej statusu "operatora wyznaczonego" zapewniło wyłączność na usługę przesyłek listowych, jednak kolosalne błędy popełnione podczas szacowania wartości istotnych kontraktów na obsługę Sądów i Prokuratur spowodowały szybkie generowanie strat, zamiast zapewnienia stabilności, oraz możliwości czynienia inwestycji technologicznych, jak również inwestycji w kierunku poprawy warunków pracy i płacy pracowników. Sytuacja ta, doprowadziła do tego, że dzisiaj 35% pracowników Poczty Polskiej, często z wieloletnim stażem pracy, ma wynagrodzenie zasadnicze równe bądź niższe od najniższej płacy krajowej, a ponad połowa placówek pocztowych przynosi straty firmie.
Obecnie w wyniku pandemii, oraz pochopnych decyzji podejmowanych przez Rząd wobec Poczty Polskiej w procedurze wyborczej, straciliśmy kolejną szansę na stabilizację i rozwój, ponieśliśmy duże straty, zarówno finansowe jak i wizerunkowe. Z tego krótkiego opisu można wysnuć tylko jeden wniosek. Jeżeli Poczta Polska ma zachować status jednego z filarów Państwa Polskiego, ma być wsparciem dla administracji rządowej, samorządowej i dbać o sprawną, szeroko pojętą obsługę Społeczeństwa i Państwa, należy przywrócić jej status Państwowego Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej.
Pokładamy głęboką nadzieję i wiarę że Pan Prezydent pochyli się nad Naszym wspólnym dobrem i poprzez inicjatywę legislacyjną doprowadzi do jedynego właściwego rozwiązania powstrzymując dalszą degradację pozycji i znaczenia Poczty Polskiej. Do apelu dołączamy petycję w której diagnozujemy podstawowe problemy Poczty Polskiej. Przekazaliśmy ją przedstawicielom Pana Premiera przed rokiem, podczas pikiety pod KPRM. Poza jedną zdawkową i wymijającą odpowiedzią, do dzisiaj nie mamy merytorycznego odzewu ze strony Rządu RP.

Warszawa, 3 lipca 2020 r.

Sonda

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /sonda/sonda.php on line 106Tygodnik
Solidarność

 
Webmaster: Sławek  ®2007