Środa, 27 stycznia 2021 r.
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej
 
Organizacje
Podzakładowe


Humor dnia

Aktualności

Autor: Witold Paluszak   Data: 2020-07-29
Wystąpienie do Prezesa Poczty Polskiej SA w sprawie premii za m-c sierpień 2020
Tomasz Zdzikot
Prezes Zarządu
Poczta Polska SA


Data: 29 lipiec 2020 r.


W odpowiedzi na pismo otrzymane w dniu 23 lipca 2020 roku podpisane przez p.o. Zastępcę Dyrektora Zarządzającego Pionem Kapitału Ludzkiego panią Agnieszkę Grzegorczyk Prezydium Komisji Międzyzakładowej wyraża zdecydowany sprzeciw wobec przedstawionego w piśmie zamiaru podjęcia przez Zarząd Uchwały w sprawie niewypłacenia premii określonych w Regulaminie Premiowania Pracowników Poczty Polskiej SA za miesiąc sierpień.
Szanowny Panie Prezesie, tym powyższym stwierdzeniem jasno określiliśmy nasze stanowisko w tej sprawie. Zapewne w normalnych warunkach należałoby na tym poprzestać. Jednak to co w ostatnich tygodniach jest przedstawiane jako produkt końcowy nadludzkiego wysiłku intelektualnego części kadry zarządzającej, ale i części samego Zarządu PP przekroczyło już nie tylko granice zdrowego rozsądku, przyzwoitości, ale wkroczyło na wyższy szczebel ignorancji, cynizmu i bezradności wynikającej z podstawowych braków wiedzy rozeznania i umiejętności zarządzania tak specyficznym przedsiębiorstwem jakim jest Poczta Polska. Mamy również przekonanie graniczące z pewnością, że części obecnej Kadry Zarządzającej nawet w najmniejszym stopniu nie zależy na tym, aby Poczta Polska funkcjonowała i rozwijała swój niewątpliwie olbrzymi potencjał. Pan w niedawnym wywiadzie zamieszczonym na stronie intranetowej PP złożył kilka istotnych deklaracji z którymi w pełni się identyfikujemy cyt. "temat obniżek wynagrodzeń nie istnieje uznajemy go za zamknięty...... Obniżki wynagrodzeń z pewnością nie będzie. Zresztą uważam, że wynagrodzenia w Poczcie Polskiej są niskie, co stanowi pokłosie nie tylko decyzji i działań poprzedników, ale też faktycznych możliwości finansowych Spółki i wypracowywanych przez nią zysków. Co do struktury, prowadzimy - jak do tej pory każdego roku - analizy dotyczące obciążenia pracą. Jest jasne, że zmiany, jakie zachodzą na rynku, będą miały też wpływ na strukturę zatrudnienia w Poczcie Polskiej. Zobaczymy, jakie będą wyniki i wyciągniemy z nich wnioski.....? Jeżeli chodzi o model zarządzania firmą - wymaga on zmiany, gdyż w mojej ocenie jest zbyt rozproszony, mało skonsolidowany. Ich pokłosiem często bywają problemy z decyzyjnością. Wydaje się, że można to poprawić. Moje dotychczasowe doświadczenie zawodowe nauczyło mnie, że decyzje powinny po prostu zapadać, a nie być szeroko omawiane bez konkluzji. Musimy więc usprawnić model zarządzania firmą. Nasza konkurencja podejmuje decyzje szybko - musimy się do tego tempa i my dostosować."
Poczta Polska wymaga radykalnej zmiany. Zmiany sposobu myślenia zarządzania, oraz oddania procesów decyzyjnych w ręce osób, którym najzwyczajniej będzie się chciało chcieć. Drenowanie kieszeni pracowników, oraz osłabianie sił kadrowych eksploatacji pocztowej było już wielokrotnie przedmiotem doświadczeń, które prowadziły nie do wynalezienia leku lecz rozwoju choroby.
Obecne działania podległych Panu służb są powieleniem tych złych doświadczeń, a w aktualnym otoczeniu politycznym mogą być i częściowo już są odbierane wprost jako działania przeciwko Rządowi RP i jego polityce dotyczącej obrony polskich firm, miejsc pracy, jak również przeciwko Prezydentowi RP, a w konsekwencji przeciw interesowi społecznemu Państwa Polskiego.

Z szacunkiem za prezydium

Wiceprzewodniczący KM
Witold Paluszak

Do wiadomości:
- Członkowie Zarządu PP
- Minister Jacek Sasin

Sonda

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /sonda/sonda.php on line 106Tygodnik
Solidarność

 
Webmaster: Sławek  ®2007