Środa, 27 stycznia 2021 r.
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej
 
Organizacje
Podzakładowe


Humor dnia

Aktualności

Autor: Andrzej Piekarz   Data: 2020-08-10
Nie było i nie będzie naszej zgody na sięganie do kieszeni Pracowników
Nieodparta chęć osłabienia wiarygodności i zaufania pracowników do NSZZ Solidarność, jedynego związku zawodowego zdolnego do zorganizowania skutecznego protestu w Poczcie Polskiej, doprowadziła do opublikowania zmanipulowanej informacji na temat wstrzymania wypłaty premii za miesiąc sierpień 2020 r.
Informacja jaka ukazała się w intranecie, informująca o przyjęciu przez Zarząd Poczty Polskiej w dniu 6 sierpnia br. uchwały o niewypłaceniu premii (czasowo-jakościowej, zadaniowej, wynikowej) za miesiąc sierpień, sugeruje że decyzja ta została podjęta po uzgodnieniu z naszą organizacją związkową. Zapomniano tylko napisać, że Zarząd podjął taką decyzje mimo negatywnej opinii wyrażonej przez NSZZ Solidarność w stanowisku skierowanym do Prezesa Poczty Polskiej Tomasza Zdzikota w dniu 29 lipca br., którego pełna treść znajduje się na Naszej stronie internetowej. O ile można zrozumieć Zarząd Poczty Polskiej, który po podjęciu tak krzywdzącej dla pracowników decyzji próbuje rozmyć odpowiedzialność za swoje nieudolne działania zarządcze jeszcze na długo przed pandemią, które to działania albo ich brak, doprowadziły do obecnej kondycji finansowej spółki, a pandemia tylko pogłębiła ten stan, o tyle niezrozumiały jest atak na stronie ruchu anarchistycznego listonosze PL na reprezentatywne związki zawodowe, zamiast na Zarząd PP, który jednostronnie taką decyzję podjął. Ale czego można spodziewać się po ruchu, którego jedynym sukcesem jest doprowadzenie do zwolnień dyscyplinarnych kilku swoich działaczy, a spektakularne akcje protestacyjne, których byli organizatorami i miały doprowadzić do podwyżki 1000 zł zakończyły się - no właśnie niczym. W czasach, gdy jedność organizacji związkowych w obronie interesów pracowniczych powinna być priorytetem każdego związku, czy ruchu społecznego, atakowanie związków reprezentatywnych, zamiast odpowiedzialnego za podjęcie takiej decyzji Zarządu Poczty Polskiej, świadczy o prawdziwych intencjach osób decyzyjnych w strukturze Listonosze PL, oraz o całkowitym braku podstawowej wiedzy, co nie dziwi gdyż większość liderów tego środowiska nie jest i nigdy nie była pracownikami Poczty Polskiej. Przypominamy, że obecnie obowiązujący regulamin premiowania był negocjowany w szczególnych okolicznościach i miał na celu przywrócenie motywacyjnego charakteru premii, która od dwóch lat nie była wypłacana pracownikom.

Efekt ten został osiągnięty i do tej pory wszyscy pracownicy przez wiele lat otrzymywali co miesiąc premie, a zapis umożliwiający pracodawcy możliwość wstrzymania wypłaty premii w razie wystąpienia ciężkiej sytuacji finansowej w firmie, funkcjonował w każdym wcześniej obowiązującym regulaminie premiowania i nie jest niczym nowym (§ 12 Regulaminu Premiowania: Zarząd Spółki może podjąć uchwałę w sprawie niewypłacenia którejkolwiek z premii określonych w Regulaminie, w przypadku zaistnienia zdarzeń skutkujących pogorszeniem założonego wyniku finansowego brutto Spółki). Każdy, kto kiedykolwiek miał możliwość negocjowania takiego regulaminu wie dobrze, że żaden pracodawca bez tego zapisu nie zgodzi się na podpisanie takiego dokumentu.

Na koniec apel do wszystkich związków zawodowych działających w naszej firmie:
Nie zachowujcie się jak totalna opozycja w Sejmie, a całą swoją energię skierujcie we właściwym kierunku, aby godnie chronić interesy i prawa Pracowników.

Za Prezydium KM

Zastępca Przewodniczącego KM
Andrzej Piekarz

Sonda

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /sonda/sonda.php on line 106Tygodnik
Solidarność

 
Webmaster: Sławek  ®2007