Środa, 27 stycznia 2021 r.
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej
 
Organizacje
Podzakładowe


Humor dnia

Aktualności

Autor: Intranet.poczta-polska.pl   Data: 2020-09-28
Prezes Andrzej Bodziony: oczekuję większej współpracy pomiędzy jednostkami
Poniżej prezentujemy najnowszy wywiad z Andrzejem Bodzionym - przedstawicielem pracowników w zarządzie Poczty Polskiej.

We wrześniu objął Pan nadzór nad POL i PS - dwoma kluczowymi dla Poczty pionami. To pierwszy raz w historii Poczty, kiedy członek zarządu wybrany przez pracowników nadzoruje kluczowe obszary. Czy czuje się Pan z tego powodu wyróżniony?

Dotychczas nadzorowałem obszar jakości, procesów, reklamacji, bezpieczeństwa pracy. To dało mi dużą wiedzę o tym, jak funkcjonuje Poczta, co wymaga usprawnień. Potwierdziły się moje obserwacje jeszcze z Regionu Sieci, że nadmierna pionizacja i podział kluczowych procesów biznesowych na kilka obszarów utrudnia współpracę. Dla mnie jest to nowe wyzwanie, bardzo ważne dla przyszłości Poczty. Wiem z jak ciężką pracą będzie się to wiązać, ale zrobię wszystko co w mojej mocy żeby sprostać zadaniu. Tak do tego podchodzę.

Dlaczego podjął się Pan nadzoru nad Pionem Sprzedaży i Pionem Operacji Logistyki?

Uważam, że jestem do tego przygotowany, znam firmę. Wiem, co trzeba zmienić, a w wyborach i do Rady Nadzorczej, i do Zarządu otrzymałem wiele głosów, co potwierdza, że wielu pracowników zgadza się z moim punktem widzenia i że na mnie liczą. Nie mogę więc ich zawieść, a nadzorując te dwa najważniejsze dla Poczty piony będę miał większy wpływ na realizację swoich zamierzeń.

Obejmuje Pan nadzór nad pionami biznesowymi w bardzo trudnym okresie dla Poczty. Czy to jest dobry czas, na wprowadzanie nowych rozwiązań?

Czas jest trudny, dla mnie osobiście to ogromne wyzwanie, ale nie miałem przecież wyboru - czy mogę je objąć teraz, czy za rok. Mam szansę wprowadzić zmiany, które dawno już analizowałem, zaplanowałem. Teraz mam możliwość, aby je wdrożyć, ta szansa może się nie powtórzyć i chociaż to niełatwa decyzja, to zdaję sobie sprawę z tego, że nie mogę zawieźć zaufania tych, którzy na mnie głosowali. Spotkałem w Poczcie wiele osób, które myślą podobnie jak ja, zależy im na rozwoju tej firmy i jestem przekonany, że wspólnie możemy tak zmienić Pocztę, aby była konkurencyjną firmą, a jednocześnie dobrym i cenionym pracodawcą.

To był osobisty punkt widzenia, a dla Poczty - jeśli nie teraz, to drugiej szansy może już nie być. Cyfryzacja przyspieszyła, spadek korespondencji tradycyjnej przyspieszył, musimy działać rozważnie, ale szybko.

Co takiego chciałby Pan zmienić, wprowadzić?

Uważam za istotne znaczne uproszczenie dotychczasowej oferty usługowej Poczty. Rozmawiamy o tym od lat i wreszcie chciałbym to zrealizować. Mamy zbyt wiele rodzajów usług. To nie tylko utrudnienie dla pracowników, szczególnie nowych, aby tak bogatej oferty się nauczyć, to także duże utrudnienie w komunikacji z klientami. Nie jest łatwo przy okienku pocztowym przekazać klientowi informacje nt. naszej oferty i różnic pomiędzy usługami.

Drugi poważny temat to poszukiwanie nowych obszarów usług dla Poczty, które przyniosłyby dodatkowy zysk, a nie były obciążeniem dla Nas. To obiecywałem moim wyborcom. W naszych placówkach pocztowych jest olbrzymi potencjał. Trwają analizy jakie towary sprzedają się lepiej, które powinniśmy wycofać, a które wprowadzić. Ważne są w tej sprawie wszelkie sugestie ze strony pracowników, ale też musimy wsłuchać się w głosy klientów, bo to oni decydują, co kupią. Usługi finansowe, to kolejna dziedzina, która się intensywnie rozwija. Mamy w swojej grupie pocztowej kilka spółek, które w mojej ocenie powinny w tym zakresie ze sobą bardziej współpracować.

Czy zarządzanie jednocześnie POL i PS jest możliwe? Dotychczas uważano, ze każdy z tych Pionów ma nieco inne spojrzenie, stąd konflikty interesów, ale jedynie w ten sposób można wypracować kompromis.

Moim zdaniem, paradoksalnie, ten kryzys może być dla Poczty trampoliną do rozwoju i ekspansji na rynku pocztowym, co pozwoli na utrzymanie miejsc pracy. Ale musimy właściwie wykorzystać tę szansę. Dlatego istotne jest skupienie nadzoru nad sprzedażą i logistyką usług w jednym ręku. Jestem o tym głęboko przekonany. Obecnie proces obsługi przesyłek jest podzielony, poszczególne fazy procesu są realizowane przez PS lub POL, przy czym w fazie doręczeń mamy jeszcze kurierów podwykonawców, nadzorowanych przez POL. Wzajemna skuteczna współpraca to m.in. poprawa jakości realizowanych usług, która pozwoli nam na ich rozwój.

Poczta musi zarabiać, a żeby to osiągnąć musimy patrzeć jednocześnie i na przychody i na koszty. Nie można oddzielić jednych od drugich. Oczekuję większej współpracy między POL i PS, która doprowadzi do wykorzystania szans rynkowych, które przed nami stoją, a przede wszystkim jest to droga do osiągnięcia przez Pocztę zysku, który pozwoli na godne zarobki pracowników.

Reorganizacja rejonów doręczeń wywołuje pewne poruszenie wśród pracowników. Czy jest to dostosowanie do aktualnej sytuacji na rynku listów?

Pandemia i zastopowanie gospodarki w okresie wiosennym spowodowało istotny spadek ilości świadczonych przez nas usług, szczególnie listów. Dzisiaj już wiemy, że bez intensywnych działań z naszej strony powrót do poziomu usług i przychodów sprzed pandemii nie będzie możliwy. E-substytucja gwałtownie przyspieszyła.

Mam świadomość, że dostosowanie etatyzacji w służbie doręczeń do aktualnego obciążenia pracą, przy tak drastycznych spadkach w listach, musiałoby być bardziej dramatyczne. Dlatego podejmujemy działania, by odzyskać pozycję rynkową i dać naszym pracownikom pracę. Obecna reorganizacja rejonów w racjonalnym zakresie dostosowuje nas do zmian rynkowych, bo wymaga tego sytuacja ekonomiczna Spółki. Po to robimy badania obciążenia, aby wyciągać z nich wnioski. Analiza rejonów i dostosowanie ich wielkości do potrzeb musi być robione, aby żaden z rejonów nie był przeciążony, ani niedociążony. To kwestia zwykłej uczciwości firmy wobec pracowników, obciążenie pracą powinno być na wszystkich stanowiskach zrównoważone. Wymaga tego też rachunek ekonomiczny. Wynik finansowy całej Spółki istotnie wpływa na sytuację finansową wszystkich pracowników. Nie możemy o tym zapominać. Kolejne badanie obciążenia pracą w służbie doręczeń, placówkach pocztowych i węzłach logistycznych odbędzie się w maju 2021. Wówczas będzie czas na decyzje jak dostosować organizację pracy do zmian w usługach.

Czy spadek wolumenów korespondencji listowej będzie wiec oznaczał zwolnienia pracowników, głównie listonoszy?

W sprawie zwolnień moja opinia nie zmieniła się - jestem przeciwnikiem zwolnień grupowych. Potrzebne są zmiany w organizacji pracy całej służby doręczeń, Poczty nie stać na to, aby tracić doświadczonych, zaangażowanych pracowników. Listy spadają, to nieuchronne, jednak rośnie liczba doręczanych paczek, chcemy też rozwijać inne usługi.

W ogóle jestem jednak przeciwny takim uproszczeniom i patrzeniu na sprawy zatrudnienia tylko w kategoriach liczb - zmniejszamy czy zwiększamy, zwalniamy czy zatrudniamy. Potrzebne jest też spojrzenie na rozwój kompetencji, na system szkoleń wstępnych, doszkalania pracowników. Chciałbym, żeby pracownicy, którzy marzą o karierze w Poczcie mieli taką szansę, jaką ja miałem zaczynając pracę w placówce pocztowej. Potrzebujemy przygotowanej kadry zarządzającej na każdym szczeblu, kierowników zmiany, naczelników. Dawna rezerwa kadrowa była odpowiedzią na te potrzeby, trzeba jak najszybciej reaktywować sprawdzone pomysły.

Jakie są więc plany na najbliższy czas, jakie oczekiwania wobec dwóch największych nadzorowanych przez Pana jednostek?

Przedstawiłem już najważniejsze kierunki zmian, a więcej chciałbym mówić, kiedy będę już miał konkretne rozwiązania. Wolę mówić o tym co zrobione, niż snuć wizje. Wiele już ich było w Poczcie przez ponad dwadzieścia lat mojej pracy.

Teraz wspólnym wysiłkiem i jakością pracy musimy zachęcić klientów do korzystania z naszych usług. To najważniejsze wyzwanie, szczególnie w ostatnim kwartale tego roku, który jest dla nas najbardziej pracowity.

A odpowiadając na pytanie, czego oczekuję, to najważniejsza jest współpraca i koncentracja na zadaniach, osiąganiu zakładanych celów. To są dla mnie priorytety i takiego podejścia oczekuję w obydwu pionach. Dla klienta nie ma znaczenia, czy to PS, czy POL. Obsługuje go Poczta Polska.


Źródło: Intranet.poczta-polska.pl

Sonda

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /sonda/sonda.php on line 106Tygodnik
Solidarność

 
Webmaster: Sławek  ®2007