Czwartek, 28 października 2021 r.
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej
 
Organizacje
Podzakładowe


Humor dnia

Aktualności

Autor: Sławomir Steltmann   Data: 2021-06-06
Zebranie Komisji Międzyzakładowej i spotkanie z Zarządem PP SA
Po raz pierwszy w tym roku, w dniach 1 i 2 czerwca, stacjonarnie zebrała się Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej.
Zebranie rozpoczął Bogumił Nowicki Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej od złożenia gratulacji Magdalenie Lebiedź za osiągnięcie najlepszego wyniku i wygrania wyborów na przedstawiciela pracowników do Rady Nadzorczej Poczty Polskiej SA. Magdalena za pośrednictwem członków KM podziękowała pracownikom, którzy na nią głosowali i osobom, które zaangażowane były w kampanię wyborczą. Na oficjalne podziękowania przyjdzie jeszcze czas po ogłoszeniu oficjalnych wyników wyborów.
W trakcie zebrania dokonano wyborów uzupełniających na funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Międzyzakładowej, na tę funkcję wybrany został Sławomir Steltmann. Przyjęto stosowne uchwały umożliwiające zdalne głosowania, co w czasie pandemii jest niezwykle istotne, omówiono sprawy finansowe związku oraz przyjęto uchwały finansowe.
Członkowie Komisji Międzyzakładowej zdecydowali o udziale naszego Związku w organizowanej 9 czerwca br. w Warszawie manifestacji. Manifestacja będzie protestem przeciwko zaniechaniu dialogu społecznego, łamaniu praw pracowniczych i związkowych, zagrożeniu utraty miejsc pracy oraz zagrożeniu utraty bezpieczeństwa i suwerenności energetycznej kraju.
Kolejnym, ważnym punktem porządku obrad było spotkanie z Prezesem Zarządu Poczty Polskiej SA Tomaszem Zdzikotem oraz wiceprezesami Krzysztofem Falkowskim, Wiesławem Włodkiem, Mateuszem Wodejko. W trakcie wielogodzinnego spotkania Prezes omówił sytuację finansową Spółki i realne możliwości jej dokapitalizowania przez Państwo (podane zostały konkretne kwoty). Przedstawił zamierzenia i plany inwestycyjne w firmie. Następnie Zarząd PP SA odpowiadał na pytania zadawane przez członków Komisji Międzyzakładowej, które dotyczyły min. wzrostu wynagrodzeń, zwolnień grupowych i kłopotów z realizacją przyjętego planu zatrudnienia na ten rok (etatyzacja), wielkości zatrudnienia w Centrali, obciążenia pracą, powołania Spółek Poczta Polska Usługi Cyfrowe i Poczta Polska Dystrybucja, współpracy i przyszłości Banku Pocztowego, sytuacji w Pionie Poczta Polska Ochrona, utrzymania nierentownych placówek pocztowych, kategoryzacji przesyłek. Prezes Tomasz Zdzikot wyraził gotowość i chęć udziału w kolejnych spotkaniach z Pocztową Solidarnością, gdyż jak określił - dzięki takim spotkaniom uzupełnia merytoryczną i rzeczową wiedzę na temat problemów w firmie i zatrudnionych w niej pracowników, której nie otrzymuje od kadry zarządzającej. Złożył również deklarację, że wraz ze znoszeniem obostrzeń związanych z covid-19 coraz częściej będzie odwiedzał jednostki terenowe i spotykał się z pracownikami.
W najbliższym czasie odbędzie się oddzielne spotkanie z wiceprezesem Andrzejem Bodzionym, który ze względów rodzinnych nie mógł uczestniczyć w spotkaniu z całym Zarządem PP. Szczegółowo omawiana będzie wówczas sytuacja w Pionie Sprzedaży oraz w Pionie Operacji Logistycznych.
Kolejny dzień zebrania to przedstawienie przez zespoły robocze postępu w negocjacjach oraz propozycji zmian w Regulaminie pracy, Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Ostatnim punktem zebrania była informacja naszego koordynatora od współpracy z zagranicą na temat odbytych w tym półroczu zdalnych spotkań międzynarodowych związków zawodowych organizowanych w ramach UNI Global UNION.
Stanowiska w sprawie Spółki Poczta Polska Dystrybucja oraz sytuacji w Pionie PPO przyjmie Prezydium Komisji Międzyzakładowej na najbliższym zdalnym zebraniu.Kliknij na obraz aby uzyskać powiększenieTygodnik
Solidarność

 
Webmaster: Sławek  ®2007