Wtorek, 4 października 2022 r.
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej
 
Organizacje
Podzakładowe


Humor dnia

Aktualności

Autor: Intranet PP SA   Data: 2021-10-12
Wyższe wynagrodzenia dla pracowników Poczty Polskiej!
W dn. 12 października br. odbyło się dwustronne spotkanie Zarządu Spółki i Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej, dotyczące podwyżek płac. Negocjacje zakończyły się sukcesem i zawarciem porozumienia. Dialog opierał się na wspólnym przekonaniu o zasadności podniesienia zarobków pracowników Spółki oraz zrozumieniu dla ogólnej sytuacji finansowej Poczty Polskiej. Wypracowane rozwiązanie zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. i dotyczy wszystkich pracowników, objętych Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy.

W wyniku wypracowanego porozumienia pracownicy Spółki otrzymają podwyżkę wynagrodzenia dwuetapowo:
" od 1 stycznia 2022r. - 250 złotych brutto do wynagrodzenia zasadniczego co realnie przełoży się na wzrost wynagrodzenia średnio o 338 złotych brutto w przeliczeniu na pełen etat,
" od 1 lipca kwota ta wzrośnie o 50 zł brutto do poziomu 300 zł brutto co realnie przełoży się na wzrost wynagrodzenia średnio o 405 złotych brutto w przeliczeniu na pełen etat,

Ponadto Zarząd Spółki zadeklarował, wypłatę jednorazowej nagrody w wysokości 500 zł brutto pod warunkiem uzyskania przez Pocztę Polską S.A. w 2021 r. środków z tytułu Tarczy Antycovidowej.

Porozumienie zamyka trwający od 2019r. spór zbiorowy dotyczący podwyżek wynagrodzeń i stanowi kompromis pomiędzy oczekiwaniami Związku a możliwościami finansowymi firmy. Decyzja podjęta przez Zarząd pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej Spółki to wyraz troski o poprawę materialnej sytuacji pracowników Poczty Polskiej S.A.

Tygodnik
Solidarność

 
Webmaster: Sławek  ®2007