Czwartek, 27 stycznia 2022 r.
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej
 
Organizacje
Podzakładowe


Humor dnia

Aktualności

Autor: Intranet PP   Data: 2021-12-09
500 zł dla Pracowników jeszcze przed Bożym Narodzeniem
Jeszcze w tym roku - przed świętami Bożego Narodzenia - do Pracowników Poczty Polskiej trafią dodatkowe pieniądze w wysokości 500 zł brutto. Zarząd zadecydował, że wypłaci je pomimo tego, że Spółka nie otrzymała środków z Tarczy Antycovidowej. Wiąże się to z podpisaniem aneksu do porozumienia dotyczącego podwyżki płac, zawartego z Organizacją Międzyzakładową NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej.

Bezwarunkowa wypłata dodatkowych środków to forma podziękowania Pocztowcom za wzmożoną pracę w okresie przedświątecznym, w czasie którego - tak jak inne firmy logistyczne i kurierskie - Poczta Polska jest w stanie wygenerować największe przychody w ciągu roku. Zarządzający Spółką mają nadzieję, że dodatkowa motywacja finansowa, przełoży się na to, że tegoroczny szczyt paczkowy będzie dla Poczty Polskiej naprawdę udany.

Pracodawca zawarł z Organizacją Międzyzakładową NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej aneks do porozumienia z października 2021, który umożliwił wypłatę jednorazowego dodatku bez względu na to, kiedy środki z Tarczy Antycovidowej zostaną wypłacone Poczcie.

Dodatkowa jednorazowa wypłata w wysokości 500 zł trafi do Pracowników jeszcze przed Bożym Narodzeniem. Będzie to oddzielna, nie powiązana z innymi wypłata - oddzielny pasek płacowy i oddzielny przelew. Pion Kapitału Ludzkiego, niezwłocznie po decyzji Zarządu i podpisaniu aneksu do Porozumienia, przystąpił do organizacji wypłaty dodatku.

Przypominamy, że w wyniku wypracowanego porozumienia w przyszłym roku dwuetapowo wzrosną także wynagrodzenia zasadnicze Pracowników:

- od 1 stycznia 2022 r. - nastąpi wzrost wynagrodzeń zasadniczych o 250 złotych brutto, co realnie przełoży się na wzrost wynagrodzeń średnio o 338 złotych brutto w przeliczeniu na pełen etat,

- od 1 lipca kwota - wynagrodzenia zasadnicze wzrosną o kolejne 50 zł brutto do poziomu 300 zł brutto, co realnie przełoży się na wzrost wynagrodzeń średnio o 405 złotych brutto w przeliczeniu na pełen etat.

Podwyżki, pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej Spółki, otrzymają wszyscy Pracownicy objęci Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy.
Tygodnik
Solidarność

 
Webmaster: Sławek  ®2007