Środa, 22 maja 2024 r.
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej
 
Organizacje
Podzakładowe


Humor dnia

Aktualności

Autor: Sławomir Steltmann   Data: 2022-03-02
Komunikat z zebrania Komisji Międzyzakładowej
Koleżanki i Koledzy,
1 marca br. odbyło się zdalne zebranie Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej.


Program zebrania:
1. PTE Pocztylion - Arka SA - spotkanie z kierownictwem PTE.
2. Sytuacja w służbie doręczeń.
3. Wyniki Badania obciążenia pracą.
4. Wybory przedstawiciela pracowników do Zarządu Poczty Polskiej SA.
5. Sytuacja na Ukrainie. Pomoc dla pocztowców Ukraińskich.
6. Sprawy różne. Kierowcy - kursy wahadłowe. Zmiany organizacyjne w Centrum Transformacji Cyfrowej.

Członkowie Komisji Międzyzakładowej, przewodniczący organizacji podzakładowych z całego kraju, przyjęli stanowisko w sprawie wypłaty godzin nadliczbowych w zadaniowym systemie czasu pracy, stanowisko w sprawie rosyjskiej agresji na suwerenną Ukrainę i heroicznej pracy Poczty Ukraińskiej (stanowiska w załączeniu). Komisja Międzyzakładowa podjęła również decyzję o przekazaniu kwoty 5000,00 zł. na rzecz uchodźców z Ukrainy na subkonto Fundacji Pocztowy Dar.

Stanowisko nr 01/03/2022
ws. wypłaty godzin nadliczbowych w zadaniowym systemie czasu pracy


Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej wnosi o odstąpienie od zaleceń przekazanych Dyrektorom struktur Spółki w piśmie z dnia 30 listopada 2021 r. dotyczących zasad wypłaty godzin nadliczbowych listonoszom zatrudnionym w zadaniowym systemie czasu pracy. Stwierdzenie, że niedopuszczalnym jest zlecanie godzin nadliczbowych w godzinach przypadających podczas realizacji obowiązującej pracownika normy czasu pracy, jest stwierdzeniem błędnym i powodującym ogromne problemy dla naczelników urzędów pocztowych w obsłudze nieobsadzonych rejonów z powodu absencji chorobowych, urlopów lub ciągłych wakatów.
Zadaniowy czas pracy polega na wyznaczeniu czasu pracy poprzez wskazanie przez pracodawcę zadań, które pracownik musi wykonać, kodeks pracy definiuje to jako czas pracy. Pracownik zatrudniony w tym systemie jest rozliczany z zadań, które zrealizował, a nie z ilości przepracowanych godzin. Pracownika zatrudnionego w zadaniowym systemie czasu pracy obejmują podstawowe normy czasu pracy. Oznacza to, że nie może on pracować więcej niż 8 godzin na dobę i 40 godzin w tygodniu, w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Pracownik powinien otrzymać taką listę zadań, by mógł ją wykonać przy zachowaniu zwykłej staranności i efektywności. Na dzień dzisiejszy, jedynym zatwierdzonym przez Zarząd Spółki i wypracowanym ze stroną społeczną narzędziem do wyznaczania zadań listonoszom jest AAOD. Nie ma żadnych podstaw do wyznaczania dodatkowych zadań listonoszom, gdy wynik badania obciążenia pracą wynosił ok. 100%, natomiast za każde zlecone dodatkowe zadanie należy wypłacić dodatkowe wynagrodzenie.
Pracodawca owszem ma obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy osób zatrudnionych w zadaniowym czasie pracy, jednak w tym systemie nie ewidencjonuje się godzin pracy, a jedynie dni oraz nieobecności w pracy. Wykonane zadanie w zadaniowym systemie czasu pracy nie musi być wykonane w ciągu 8 następujących po sobie godzin, może również być wykonane w czasie krótszym w jednym dniu, a dłuższym w innym dniu, a jedyne ograniczenie czasowe zadania może być spowodowane godzinami otwarcia placówki pocztowej. Naszym zdaniem, jak i Państwowej Inspekcji Pracy, powierzenie pracownikowi dodatkowych zadań w postaci dodatkowych zadań związanych z rozbiórką dodatkowego rejonu jest równoznaczne ze zleceniem pracy w godzinach nadliczbowych.
Pracodawca może kompensować należne wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych ryczałtem, którego wysokość odpowiada przewidywanemu wymiarowi pracy w godzinach nadliczbowych. Najistotniejszym elementem, decydującym o możliwości wprowadzenia ryczałtowej formy wynagradzania pracy w godzinach nadliczbowych, jest okoliczność wykonywania przez pracownika pracy w sposób stały poza zakładem pracy, co związane jest z utrudnieniami w ustalaniu i wynagradzaniu faktycznie przepracowanych ponad normy czasu pracy godzin. Tego rodzaju ryczałt, aby uznać jego dopuszczalność, musi być ponadto wyraźnie przez strony uzgodniony, a jego wysokość nie może odbiegać na niekorzyść w stosunku do wysokości wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych ustalonego w myśl zasad wyrażonych w art. 151 k.p.
Dlatego jak na wstępie wnosimy o odstąpienie od zaleceń przekazanych Dyrektorom i przystąpienie do rozmów ze strona społeczną o powrocie do sprawdzonej przez dziesięciolecia, formuły wypłaty ryczałtu lub dodatku za rozbiórkę rejonu dla listonoszy pracujących w zadaniowym systemie czasu pracy.

Kraków, 1 marca 2022 r.


Stanowisko
Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej
ws. rosyjskiej agresji na suwerenną Ukrainę i heroicznej pracy Poczty Ukraińskiej


W obliczu rosyjskiej agresji na suwerenną Ukrainę, w imieniu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność Pracowników Poczty Polskiej przesyłamy wyrazy szacunku i wsparcia Narodowi Ukraińskiemu, a w sposób szczególny Pocztowcom Ukraińskim w walce o wolność i suwerenność.
W czasie tej dramatycznej próby przed jaką stoicie zapewniamy Was, że NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej jest z Wami.
Wykorzystamy wszelkie możliwości, abyście w walce i w heroicznej pocztowej pracy nie pozostali osamotnieni.

Kraków, 1 marca 2022 r.

Karta Rabatowa Orlen
 
Webmaster: Sławek  ®2007