Poniedziałek, 4 grudnia 2023 r.
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej
 
Organizacje
Podzakładowe


Humor dnia

Aktualności

Autor: OM NSZZ Solidarność PPP   Data: 2022-03-11
Specjalny dodatek paliwowy
Pracownicy eksploatacji otrzymają dodatkowe świadczenie pieniężne za korzystanie z pojazdów prywatnych do celów służbowych w związku z ostatnimi podwyżkami cen paliw. Obecnie w Poczcie "kilometrówka" jest wypłacana w maksymalnej przewidzianej prawem wysokości, nie mamy więc możliwości, aby ją podnieść, jako pracodawca. Jest jednak inne rozwiązanie - Zarząd podjął decyzję w tej sprawie wprowadzając dodatek, który łącznie z wypłacaną już kilometrówką w praktyce podnosi stawkę za kilometr do 1,10 zł. Rozwiązanie to będzie obowiązywało od 1 marca przez okres 2 m-cy.
Zdaję sobie sprawę z tego, że oczekiwania wielu pracowników mogą być większe i to rozwiązanie może być ocenione jako niewystarczające. Biorę też pod uwagę fakt, że najgłośniej mogą je krytykować Ci, którzy najmniej w tej sprawie zrobili.
Mogą też znaleźć się tacy, którzy przypiszą sobie w tej kwestii zasługi. Ja osobiście jestem wdzięczny wszystkim członkom Zarządu, że zaufali mi popierając to rozwiązanie, chociaż oznacza ono wzrost kosztów PP. To pierwsze dodatkowe pieniądze za używanie własnych pojazdów do celów służbowych od 2007 roku, które znajdą się na kontach pracowników, a nie tylko w postulatach i petycjach.
Dzisiejsza decyzja oczywiście nie zamyka tematu szukania dalszych, długofalowych rozwiązań w tej sprawie, czym na pewno będę się osobiście zajmował.

Andrzej Bodziony


Informacja z Intranetu:

Decyzją Zarządu Poczty Polskiej wprowadzono czasową wypłatę dodatkowych środków pieniężnych rekompensujących pracownikom wzrost cen paliw. Podwyższeniu ulegnie wynagrodzenie pracowników eksploatacji używających pojazdy prywatne do celów służbowych.

W związku z dynamicznymi zmianami cen paliw konwencjonalnych (benzyna/olej napędowy) Zarząd Poczty Polskiej podjął jednogłośną decyzję o konieczności wprowadzenia czasowego dodatku finansowego dla pracowników eksploatacji za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych. Takie rozwiązanie przyjęto ze względu na fakt, że stawka zwrotu kosztów za faktycznie przejechany kilometr wynika z przepisów zewnętrznych (Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów za używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy), a Spółka wypłaca pracownikom maksymalną wysokość zwrotu kosztów, zgodną z przedmiotowymi przepisami. Przy obecnych cenach paliw oraz stosowanej maksymalnej stawce kilometrówki, Zarząd uznał, iż zachodzi konieczność wprowadzenia dodatkowego wynagrodzenia.

Wprowadzone rozwiązanie umożliwi przyznanie rekompensaty, będącej odpowiednikiem wzrostu stawki maksymalnej kilometrówki o 31,6% do łącznie 1,10 zł (tj. dodatkowe 0,2642 zł brutto do obecnej stawki 0,8358 zł). Dodatkowe świadczenie, jak inne składniki wynagrodzenia, podlega opodatkowaniu oraz naliczane są od niego składki ZUS.

"Dodatek paliwowy" jest rozwiązaniem tymczasowym wprowadzonym na okres 2 miesięcy, tj. od 1 marca do 30 kwietnia 2022 r. Jego ewentualne dalsze obowiązywanie będzie uzależnione od sytuacji rynkowej i cen paliw.

Źródło: Intranet PP

Karta Rabatowa Orlen
 
Webmaster: Sławek  ®2007