Niedziela, 14 kwietnia 2024 r.
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej
 
Organizacje
Podzakładowe


Humor dnia

Aktualności

Autor: TVP Parlament   Data: 2022-09-16
Budżet państwa wypłaci rekompensatę Poczcie Polskiej za świadczenie usług powszechnych

Likwidację funduszu kompensacyjnego i wskazanie budżetu państwa jako wyłącznego źródła wypłaty rekompensat za straty Poczty Polskiej wynikające ze świadczenia usług powszechnych, czyli min. dostarczania listów i paczek - przewiduje uchwalona w czwartek nowelizacja Prawa pocztowego.
Za uchwaleniem nowelizacji Prawa pocztowego głosowało 431 posłów, a 17 było przeciw. Żaden poseł nie wstrzymał się od głosu. Teraz ustawa trafi pod obrady Senatu.


Główną zmianą jaką reguluje nowela jest zmiana dotychczasowego mechanizmu finansowania tzw. kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych.

Do 31 grudnia 2025 r. operatorem wyznaczonym do świadczenia usług powszechnych jest Poczta Polska. Do usług powszechnych zalicza się: przyjmowanie, sortowanie, przemieszczanie i doręczanie listów o wadze do 2 kg, przesyłek dla ociemniałych, paczek o masie do 10 kg. Usługi powszechne są świadczone tak w obrocie krajowym jak i zagranicznym.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, gdy świadczenie usług powszechnych w danym roku przyniosło stratę, Poczta Polska może otrzymać rekompensatę, która powinna być finansowana przede wszystkim z udziałów operatorów pocztowych objętych obowiązkiem udziału w dopłacie, a z budżetu państwa dopiero - gdy kwota pochodząca od operatorów nie wystarczy na pełne sfinansowanie rekompensaty.
Po zmianie przepisów taka rekompensata będzie wypłacana z budżetu państwa.

Nowe przepisy mają też upowszechnić usługi e-commerce, komunikację cyfrową.

Zmieni się także m.in. definicja przesyłki kurierskiej, która uwzględni jej obsługę za pomocą paczkomatów; nadanie mocy dokumentu urzędowego wydrukowi potwierdzenia nadania pobranego samodzielnie z systemu teleinformatycznego Poczty Polskiej (operatora wyznaczonego); wprowadzenie elektronicznej formy udzielania pełnomocnictwa pocztowego i składania reklamacji z wykorzystaniem usługi elektronicznej, udostępnionej przez operatora pocztowego.
Nowelizacja ma także zwiększyć prawa odbiorców, jeśli chodzi o doręczenia. Chodzi m.in. o usankcjonowanie praktyki uzgodnienia miejsca doręczenia z odbiorcą - np. w ramach przekierowania przesyłki. Uproszczone mają zostać także procedury stosowane przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz zmniejszą się obciążenia administracyjne operatorów pocztowych.

Źródło: www.tvpparlament.pl

Karta Rabatowa Orlen
 
Webmaster: Sławek  ®2007