Czwartek, 20 czerwca 2024 r.
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej
 
Organizacje
Podzakładowe


Humor dnia

Aktualności

Autor: Prezydium KM   Data: 2022-09-29
Wyższe wynagrodzenia dla Pocztowców i nagroda świąteczna

W dn. 28 września br. odbyło się dwustronne spotkanie Zarządu Spółki i Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej dotyczące podwyżek płac. Negocjacje zakończyły się zawarciem Porozumienia, które dotyczy zarówno wzrostu wynagrodzeń zasadniczych, jak też dodatkowego wynagrodzenia przedświątecznego.

Dialog opierał się na wspólnym przekonaniu o zasadności podniesienia zarobków pracowników Spółki oraz zrozumieniu dla ogólnej sytuacji finansowej Poczty Polskiej, która w porównaniu z bardzo trudnym rokiem 2020 znacząco się poprawiła, nadal jednak jest dość trudna, zważywszy na sytuację gospodarczą w kraju i na świecie.

W wyniku wypracowanego Porozumienia pracownicy Spółki objęci ZUZP otrzymają podwyżkę wynagrodzenia od 1 grudnia br. o kwotę 450 zł brutto, co łącznie z pochodnymi od wynagrodzenia zasadniczego wyniesie średnio 567 zł brutto w przeliczeniu na pełen etat.

Ponadto Porozumienie przewiduje zmianę wysokości wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowców powyżej 3,5 t. Od 1 grudnia br. zmianie ulegną stawki rekrutacyjne oraz wynagrodzenia zasadnicze osób już zatrudnionych do:

4.400 zł brutto - dla kierowców posiadających prawo jazdy kategorii C;

4.600 zł brutto - dla osób posiadających prawo jazdy kategorii C+E;

przy czym podwyższenie wynagrodzenia pracowników na tych stanowiskach powinno wynieść nie mniej niż 450 zł brutto w przeliczeniu na pełen etat. Decyzja ta jest podyktowana sytuacją na rynku pracy, a w tej grupie zawodowej jest stosunkowo największa fluktuacja i odsetek wakatów.Dodatkowo każdy pracownik będący w stanie zatrudnienia na dzień wypłaty, objęty Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy, otrzyma w grudniu dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 400 zł brutto w przeliczeniu na pełen etat, płatne do 10 grudnia 2022 roku.

Decyzja podjęta przez Zarząd, w toku negocjacji z partnerem społecznym NSZZ Solidarność, jest rezultatem poprawiającej się sytuacji ekonomicznej Spółki, co jest wynikiem podejmowanych w ostatnich latach przez Zarząd Spółki intensywnych działań. Dodatkowe wynagrodzenie w okresie przedświątecznym to wyraz podziękowania dla pracowników, za pracę w tym szczególnym czasie.

Treść porozumienia w formacie pdf - tutaj
Kliknij na obraz aby uzyskać powiększenie

Karta Rabatowa Orlen
 
Webmaster: Sławek  ®2007