Środa, 22 maja 2024 r.
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej
 
Organizacje
Podzakładowe


Humor dnia

Aktualności

Autor: Sławomir Steltmann   Data: 2022-11-30
ARKUSZ AAOD BĘDZIE POPRAWIONY
Po ponad miesięcznym oczekiwaniu, w dniu dzisiejszym (30 listopada 2022 r.) otrzymaliśmy odpowiedź od pracodawcy na nasze wystąpienie z dnia 26 października 2022 r. w sprawie badania obciążenia pracą za pomocą narzędzia AAOD.

Wprawdzie w otrzymanym piśmie nie zawarto jednoznacznych wyjaśnień, dlaczego porównując skorygowane wyniki z 2021 r. do wyników z października 2022 r., pomimo zastosowania tych samych mierników prawdopodobieństw występowania mają miejsce tak znaczące różnice w czasach drogi w klatkach schodowych w zależności od liczby pięter i domofonów, to jednak otrzymaliśmy zapewnienie, że dokonano korekty procentowego wskaźnika: prawdopodobieństwo obsługa klatek (tylko skrzynki zbiorcze). Tym samym odstąpiono od wspólnego wskaźnika, jednakowego dla wszystkich rodzajów budynków na rzecz zindywidualizowanego wyznaczenia tego wskaźnika dla każdego typu budynku. Korekta ta znacząco wpłynie na poprawę otrzymanego z urzędów pocztowych wyniku badania obciążenia pracą listonoszy, zawartego w przesłanych arkuszach AAOD.

Ze względu na to, że pracodawca oznaczył przesłaną do nas odpowiedź klauzulą Tajemnica Przedsiębiorstwa nie możemy jej opublikować i przedstawić do szerokiej wiadomości pracownikom. Cytując zdanie z odpowiedzi pracodawcy: "Biorąc pod uwagę sygnały płynące od pracowników, obecnie prezentowane podejście poprawia jakość ostatecznego wyniku badania AAOD oraz jest zbliżone do rzeczywistej obsługi budynków/klatek.", mamy przekonanie, że dzięki naszym działaniom uchroniliśmy urzędy pocztowe i pracowników przed kolejną, znaczącą redukcją zatrudnienia w służbie doręczeń.


Karta Rabatowa Orlen
 
Webmaster: Sławek  ®2007