Środa, 20 marca 2019 r.
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej
 

Organizacje
Podzakładowe


Humor dniaAktualności

Autor: Sławomir Steltmann   Data: 2018-03-22
Obradowała Komisja Międzyzakładowa
Wczoraj (21 marca br.) w Warszawie obradowała Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej w Warszawie.

Program posiedzenia:
1. Sprawy finansowe związku.
2. Wybory do Rady Nadzorczej Poczty Polskiej SA.
3. Bank Pocztowy.
4. Wyniki badania obciążenia pracą AAOD oraz AAPP.
5. Czas pracy w Biurze Jakości i Procesów.
6. Sytuacja w Pionie Poczta Polska Ochrona.
7. Aneks do Regulaminu ZFŚS.
8. Solidność Sp. z o.o. - bieżąca informacja dotycząca działalności spółki.
9. Wzrost wynagrodzeń w Poczcie Polskiej SA w 2018 r.
10. Wolne wnioski.

W czasie kilkugodzinnych obrad członkowie Komisji Międzyzakładowej przyjęli cztery uchwały i cztery stanowiska. Odbyła się szeroka dyskusja na tematy związane z funkcjonowaniem Poczty Polskiej SA i sytuacją zatrudnionych w firmie pracowników.
W zebraniu, za zgodą członków KM, uczestniczyło czworo nowo wybranych przewodniczących komisji podzakładowych: Krystyna Machniuk - Komisja Podzakładowa Opole, Sławomir Jaczewski - Komisja Podzakładowa WER W-wa, Artur Kłos - Komisja Podzakładowa Siedlce, Marek Wiśniewski - Komisja Podzakładowa Zamość. Wybranym przewodniczącym serdecznie gratulujemy.
W zebraniu uczestniczyli również nasi kandydaci w wyborach do Rady Nadzorczej Poczty Polskiej SA - Andrzej Bodziony i Leszek Gawarecki.

Więcej informacji u Przewodniczących Komisji Podzakładowych.

Przyjęte uchwały i stanowiska:

Uchwała nr 1/03/2018
KM NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej

w sprawie zatwierdzenia budżetu za 2017 rok

(do użytku wewnątrzzwiązkowego)

Uchwała nr 2/03/2018
KM NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej

w sprawie zatwierdzenia preliminarza budżetu na rok 2018

(do użytku wewnątrzzwiązkowego)

Uchwała nr 3/03/2018
KM NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok

(do użytku wewnątrzzwiązkowego)

Uchwała nr 4/03/2018
KM NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej

w sprawie wyborów do RN PP SA


Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej zobowiązuje członków NSZZ Solidarność PPP do głosowania w wyborach na przedstawicieli pracowników w Radzie Nadzorczej PP SA, na kandydatów do RN, Andrzeja Bodzionego i Leszka Gawareckiego.

Stanowisko nr 1/03/2018
KM NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej

w sprawie wyborów do RN PP SA


Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej zachęca pracowników PP SA do głosowania w wyborach na przedstawicieli pracowników w Radzie Nadzorczej PP SA na kandydatów do RN, Andrzeja Bodzionego i Leszka Gawareckiego.

Stanowisko nr 2/03/2018
KM NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej

w sprawie Banku Pocztowego


Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej wnioskuje do Zarządu PP SA o niezwłoczne rozpoczęcie debaty z partnerami dialogu społecznego w PP SA, na temat Banku Pocztowego.

Stanowisko nr 3/03/2018
KM NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej

w sprawie równoważnego czasu pracy w PP SA


Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej, po wnikliwym zapoznaniu się z argumentami pracodawcy, podtrzymuje stanowisko w sprawie równoważnego czasu pracy dla pracowników Biura Jakości i Procesów, przyjęte 04 grudnia 2017r. (Stanowisko nr 5/12/2017).

Stanowisko nr 4/03/2018
KM NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej

w sprawie odwołania z pełnionych funkcji osób zarządzających PPPO

(do użytku wewnątrzzwiązkowego)

Sonda
Czy w Twoim miejscu pracy (czytaj: Poczta Polska SA) stosowany jest wobec Ciebie mobbing ze strony przełożonych? 
Webmaster: Sławek  ®2007