Środa, 20 marca 2019 r.
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej
 

Organizacje
Podzakładowe


Humor dniaAktualności

Autor: Witold Paluszak   Data: 2018-05-30
Spotkanie z przedstawicielami pracodawcy ws. PKL i Regulaminu Premiowania
We wtorek, 29 maja 2018 r. z inicjatywy pracodawcy odbyło się spotkanie z organizacjami związkowymi, które dotyczyło dwóch tematów.
Pierwszy, to zmiany organizacyjne w pionie PKL, natomiast drugim tematem był Aneks do Regulaminu Premiowania.
W obydwu przypadkach pracodawca tradycyjnie przygotował prezentację, które wcześniej zostały przesłane drogą elektroniczną do wszystkich zainteresowanych.
Po przedstawieniu przez Panią Dyrektor Grzegorczyk założeń reorganizacji Pionu PKL jak zwykle pojawiło się mnóstwo uwag, wątpliwości i pytań, na które nie zawsze były udzielane precyzyjne i spójne odpowiedzi.
W ocenie naszych przedstawicieli, obecnych na spotkaniu, proponowane zmiany organizacyjne są nieprzemyślane chaotyczne i co jest w tej kwestii najważniejsze nie niosą za sobą żadnych korzyści dla poprawy i usprawnienia obsługi kadrowej, płacowej i socjalnej naszych pracowników.
Uważamy, że należy raz jeszcze podjąć wysiłek i dokonania głębokiej analizy przedstawionego projektu i jego korekty gdyż w jednym jesteśmy zgodni. Pion PKL powinien szybko być dostosowany do bieżących potrzeb, czyli być blisko pracownika, co będzie możliwe tylko poprzez decentralizację uprawnień kompetencyjnych i usprawnienie procesów decyzyjnych.
Drugi temat związany z propozycją wprowadzenia aneksu do regulaminu premiowania można by było skwitować jednym słowem, "bubel".
Propozycja pracodawcy jest abstrakcyjna i niedorzeczna.
Zamiast skupić się na analizie dostępności poszczególnych składników premii dla pracownika i zniesienia "odpowiedzialności zbiorowe" (patrz część zadaniowa oraz wynikowa) pracodawca skupił się na trudnościach związanych z bieżącym rozliczaniem przez Centralę PKL i zaproponował rozwiązanie, którego pozwolicie, że nie zaprezentuję, aby nie psuć czytelnikom przedświątecznego nastroju.
Propozycja ta, jak można wywnioskować, jest skutkiem niewydolności organizacyjnej Pionu PKL, o której wspomniałem wyżej.
Na zakończenie pragnę podkreślić ze z uwagi na powagę zagadnień będziemy wszelkimi możliwymi sposobami dążyli do zmiany procesów postrzegania przez pracodawcę opisanych zagadnień i będziemy przekonywali do wprowadzenia głębokich, niepozorowanych zmian dla dobra wizerunku Poczty Polskiej i jej Pracowników.

Z ramienia pocztowej "Solidarności" w spotkaniu uczestniczyli:
Bogumił Nowicki - Przewodniczący KM
Witold Paluszak
Sławomir Steltmann

Sonda
Czy w Twoim miejscu pracy (czytaj: Poczta Polska SA) stosowany jest wobec Ciebie mobbing ze strony przełożonych? 
Webmaster: Sławek  ®2007