Wtorek, 10 grudnia 2019 r.
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej
 
Organizacje
Podzakładowe


Humor dnia

Aktualności

Autor: Sławomir Steltmann   Data: 2019-01-16
Decyzje Prezydium Komisji Międzyzakładowej
Obradujące wczoraj (15 stycznia br.) Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej przyjęło kilka decyzji w sprawach zarówno pracowniczych jak i funkcjonowania Poczty Polskiej SA. Publikujemy tylko niektóre z nich.
W trakcie zebrania odbyła się również szeroka dyskusja na tematy związane z nadzorem właścicielskim ze strony Państwa nad Spółką, bieżącą sytuacją w firmie i zatrudnionych w niej pracowników.


Decyzja Nr 01/01/2019
ws. wycofania usługi niestandardowej Ekspres 24


Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej wnioskuje do Zarządu Poczty Polskiej S.A. o zmianę godzin granicznych w doręczeniu i opracowaniu przesyłek niestandardowych (gabarytowych) Ekspres 24.
Wyłączenie z obiegu pocztowego tej usługi umożliwi zachowanie terminowości przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów reklamacyjnych w spółce. Przy obecnie istniejącej siatce połączeń nie ma możliwości skomunikowania kraju z Centralną Rozdzielnią w Łodzi w taki sposób aby zachować terminowość w relacji Placówka ? WER ? Klient.
Prezydium KM NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej wnioskuje aby usługa niestandardowa (gabarytowa) Ekspres 24 została wycofana oraz zastąpiona usługą z terminem opracowania i doręczenia 48, zarówno dla klienta detalicznego jak i umownego.


Decyzja Nr 02/01/2019
ws. zmian umów o pracę w zakresie wskazania miejsca pracy


Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej żąda od Zarządu PP SA natychmiastowego uporządkowanie treści umów o pracę zawieranych z pracownikami w zakresie nieprawidłowego wskazania miejsca pracy.
Wskazanie miejsca pracy jest elementem obowiązkowym umowy o pracę (Art. 29 § 1 pkt. 2 KP). Z brzmienia przepisu wynika, że pracodawca jest zobowiązany wskazać "miejsce wykonywania pracy" a nie "miejsca wykonywania pracy". Dzisiejszy stan wskazuje, że w bardzo wielu umowach o pracę pracownicy mają wskazane kilka, a nawet kilkanaście miejsc wykonywania pracy, co stoi w sprzeczności z w/w przepisem Kodeksu pracy. Wskazanie miejsca wykonywania pracy, będącego podstawowym i stałym miejscem jej wykonywania jest o tyle istotne i ważne, że ma bezpośredni wpływ na uprawnienia pracownika dotyczące podróży służbowej (Art. 775 § 1 KP).
Obecny stan rzeczy powoduje, że Pracodawca utrzymując takie zapisy próbuje obchodzić przepisy (Art. 8 KP) i zezwala na dowolność w interpretacji przez przełożonych przepisów dotyczących podróży służbowych.
Jest to postępowanie naganne z punktu widzenia nierównego traktowania pracowników.


Decyzja Nr 03/01/2019
ws. zasad naliczania rezerwy chorobowo-urlopowej


Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej wnioskuje o ujednolicenie zasad wyliczania etatyzacji przypadającej na rezerwę chorobowo-urlopową.
W chwili obecnej przedmiotowa rezerwa nie jest naliczana w jednakowej wielkości dla wszystkich jednostek i komórek organizacyjnych, a także dla wszystkich grup zawodowych. Ponadto wielkość rezerwy chorobowo-urlopowej jest niewspółmiernie niska w stosunku do faktycznej ilości należnych urlopów i innych nieobecności, których negatywne skutki co do zasady ma niwelować. Nie spełnia ona zatem swej roli przyczyniając się do pogorszenia warunków pracy i sytuacji finansowej Spółki.
W ocenie Prezydium zasadnym jest, aby rezerwa była tworzona w oparciu o jednakowe zasady dla wszystkich jednostek i komórek organizacyjnych PP nie pomijające żadnej grupy zawodowej.

Warszawa, 15 stycznia 2019 r.

Sonda

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /sonda/sonda.php on line 106
 
Webmaster: Sławek  ®2007