Wtorek, 10 grudnia 2019 r.
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej
 
Organizacje
Podzakładowe


Humor dnia

Aktualności

Autor: Dorota Dyjaczyńska   Data: 2019-01-18
Spotkanie związków zawodowych z Pracodawcą
W środę, 16 stycznia 2019 r. z inicjatywy pracodawcy odbyło się spotkanie z organizacjami związkowymi dotyczące następujących tematów:
- Porozumienie w sprawie ruchomego czasu pracy
- Zmiany organizacyjne BKZB
- Utworzenie Biura Architektury Sieci Logistycznej
- Zmiany organizacyjne w PI

Potrzebę wprowadzenia Porozumienia dotyczącego wprowadzenia ruchomego czasu pracy pracodawca tłumaczy koniecznością poprawnego realizowania kontraktu na obsługę korespondencji sądowej, z czym związana jest potrzeba przedłużenia czasu otwarcia urzędów pocztowych (jeden dzień w tygodniu). Jednak intencją pracodawcy nie jest ograniczenie stosowanie RPC jedynie do kontraktu sądowego. Przedmiotowe porozumienie jest dedykowane przede wszystkim do urzędów pocztowych oraz dla pracowników zatrudnionych głównie w systemie podstawowym czasu pracy. Strona społeczna wskazała na szereg zagrożeń wynikających np. z nadinterpretacji niektórych zapisów jak również podniosła temat zbyt długiego (12 miesięcy) czasu na analizę funkcjonowania ewentualnie wprowadzonego w życie Porozumienia. Porozumienie jest oddzielnym aktem prawnym, lecz wprowadzenie jest uzależnione od wejścia w życie Regulaminu Pracy.

Zmiany organizacyjne w Biurze Kontroli i Zarządzania Bezpieczeństwem są wynikiem przejęcia części zadań z Pionu Informatyki i Telekomunikacji oraz likwidacją samodzielnej ZPOIN. Głównym celem wprowadzonych zmian było skupienie w jednej komórce organizowania systemu zarządzania bezpieczeństwem, zwiększenie bezpieczeństwa teleinformatycznego Spółki oraz konsolidacja obszaru bezpieczeństwa. Ponadto działania te mają spowodować usprawnienie i uproszczenie procesów jak również skrócenie czasu podejmowania decyzji.

W części spotkania dotyczącej kolejnych tematów uczestniczył Pan Paweł Przychodzeń - Członek Zarządu ds. Logistyki i PI , który omówił zmiany zachodzące w nadzorowanych Pionach.

Celem powstania Biura Architektury Sieci Logistycznej jest opracowanie i wdrożenie nowej Architektury Sieci Logistycznej w Poczcie Polskiej. Rozwój firmy i sukcesywny znaczący wzrost przesyłek międzynarodowych skutkuje potrzebą ścisłej koordynacji i nadzoru nad działaniami realizowanymi w tym zakresie. Ponadto do zadań Biura należy zapewnienie spójności, standaryzacji i racjonalności wdrożenia nowej ASL.
Obecnie bardzo istotnym zagadnieniem jest pozyskanie środków na realizację tego projektu. Z uwagi na brak czasu temat nie został omówiony przez obecnego na spotkaniu Dyrektora Biura ASL Pana Krzysztofa Chludzińskiego.

Zmiany w PI rozpoczęły się 1 stycznia 2019r. Podstawą tych zmian jest skorelowanie w ramach jednego Regionu Pionu Infrastruktury zadań z zakresu administracji, zarządzania nieruchomościami oraz zaopatrzenia i gospodarki magazynowej w taki sposób, aby struktury terenowe były dostosowane do struktur funkcjonujących w innych pionach Regionów. Powyższe ma wpłynąć na skrócenie procesów decyzyjnych oraz poprawę i standaryzację jakości usług świadczonych przez PI. Wszystko to ma w efektcie doprowadzić do efektywniejszego wykorzystaniem zasobów ludzkich. Zaproponowana wizja zmniejszenia zatrudnienia w PI spotkała się z dezaprobatą związkowców.
Strona społeczna sygnalizowała, że proponowane zmiany szczególnie z zakresu etatyzacji powinny być dokładnie przeanalizowane. Pracodawca wskazuje, że przeprowadzane testy kompetencyjne nie są realizowane w celu redukcji zatrudnienia. Jak twierdzi, chodzi o obiektywizm. Testy dostarczają materiał analityczny i ich wyniki nie będą jedyną podstawą do ewentualnego przeniesienia lub zwolnienia pracownika.
W dalszej części Prezes Przychodzeń poinformował o planowanym powstaniu nowego Biura Zamówień i Zakupów. Proces ten będzie rozłożony w czasie. Spółce potrzebny jest pełny nadzór wydatkowanych środków finansowych oraz nadzór nad umowami, które kontraktujemy. W tym celu planowane jest uruchomienie platformy cyfrowej.
Podobnie jak w przypadki ASL brak czasu uniemożliwił zabranie głosu Dyrektorowi Biura Zamówień i Zakupów Panu Markowi Kostrzewie.

Prezes Przychodzeń zasygnalizował zmiany organizacyjne czekające Pion Operacji Logistycznych. Z braku czasu temat nie był omawiany.

Związkowcy po raz kolejny zwrócili Pracodawcy uwagę, że planując spotkanie ze stroną społeczną, PKL powinien dobierać zakres tematów w taki sposób, aby mógł on być w pełni realizowany. Prezes Przychodzeń wyraził gotowość kontynuacji tematów w najszybszym możliwym terminie.

Z ramienia pocztowej "Solidarności" w spotkaniu uczestniczyli:
Urszula Dorota Dyjaczyńska
Marcin Soszyński
Wojciech Redestowicz

Sonda

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /sonda/sonda.php on line 106
 
Webmaster: Sławek  ®2007