Wtorek, 10 grudnia 2019 r.
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej
 
Organizacje
Podzakładowe


Humor dnia

Aktualności

Autor: Sławomir Steltmann   Data: 2019-01-31
Wniosek Komisji Międzyzakładowej ws. wzrostu wynagrodzeń
Po raz pierwszy w tym roku, 29 stycznia w Warszawie, zebrała się Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej.
Jednym z ważniejszych punktów zebrania była kwestia wzrostu wynagrodzeń pracowników Poczty Polskiej SA w 2019 r. W temacie tym odbyła się długa dyskusja zakończona przyjęciem stanowiska, które publikujemy poniżej. Komisja Międzyzakładowa przyjęła również decyzję, że w przypadku problemów z realizacją naszego wniosku o podwyżkę wynagrodzeń, przeprowadzi wśród pracowników protest wobec pracodawcy, polegający na świadczeniu pracy w "żółtych kamizelkach". Będzie to "żółta kartka" dla Pracodawcy, otrzymana od niezadowolonych pracowników. Akcja ta, da nam też wyraźny sygnał, jak mocno zdeterminowani są pracownicy do walki o wyższe wynagrodzenia.

W zebraniu uczestniczył również Andrzej Bodziony, nasz kandydat w wyborach na przedstawiciela pracowników do Zarządu Poczty Polskiej SA, który przedstawił swój program i zadania jakie zamierza zrealizować w przypadku wyboru na członka Zarządu.

W kolejnym punkcie zebrania gościem KM był Paweł Przychodzeń członek Zarządu PP SA, odpowiadającym za Pion Infrastruktury i Pion Operacji Logistycznych. Omówił on zamierzenia i dotychczasowe działania związane ze zmianą organizacji Pionu Infrastruktury, co wiąże się również ze zmianami w strukturze zatrudnienia. Członkowie KM przedstawili szereg wątpliwości, co do koncepcji tych zmian.
Druga część spotkania z Prezesem poświęcona była sytuacji w Pionie Operacji Logistycznych i ewentualnych zmianach w strukturze oraz kadrowych w tym segmencie.
Prezes przekazał zebranym również informację, że Poczta Polska coraz skuteczniej zabiega o pozyskanie środków zewnętrznych na rozwój infrastruktury, między innymi na budowę nowych lub modernizację istniejących już węzłów rozdzielczych.

Stanowisko Nr 1/01/2019
Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej

ws. wzrostu wynagrodzeń pracowników Poczty Polskiej


Komisja Międzyzakładowa występuje do Zarządu Poczty Polskiej SA z wnioskiem o podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego pracownikom Poczty Polskiej SA objętych Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy o kwotę 350,00 zł. brutto na jeden etat od 01 lutego 2019 r.

Obecna sytuacja w PP SA w kwestii wynagrodzeń jest dramatyczna, oddala się perspektywa osiągnięcia poziomu wynagrodzenia średniej krajowej, zapowiadanego w strategii Poczty Polskiej. Widoczny jest olbrzymi problem z zatrudnianiem, na tym poziomie wynagrodzeń, nowych pracowników, pracownicy z długoletnim stażem pracy poszukują nowych form zatrudnienia, odchodzą z firmy.
Zarządzający PP SA muszą uświadomić sobie, że aby poczta zaczęła świadczyć usługi na zadowalającym poziomie powinni, poprzez wzrost wynagrodzeń, ustabilizować zatrudnienie w Poczcie Polskiej.


Warszawa, 29 stycznia 2019 r.

Sonda

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /sonda/sonda.php on line 106
 
Webmaster: Sławek  ®2007