Piątek, 29 maja 2020 r.
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej
 
Organizacje
Podzakładowe


Humor dnia

Aktualności

Autor: Sławomir Steltmann   Data: 2019-02-27
Spotkanie Zarządu PP SA z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi
W dniu wczorajszym (26 lutego br.) odbyło się spotkanie Pracodawcy z dwiema reprezentatywnymi organizacjami związkowymi działającymi w Poczcie Polskiej SA.
Tematem spotkania było procedowanie związane z określeniem wysokości funduszu wynagrodzeń na 2019 r., realizowane zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt. 2 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.
Zarząd Poczty Polskiej SA reprezentowali Prezes Przemysław Sypniewski oraz członek Zarządu Tomasz Dąbrowski, którzy omówili wyniki finansowe Poczty Polskiej SA za rok 2018 oraz przedstawili projekt planu zatrudnienia i wynagrodzeń osobowych na 2019 r.
Strony społeczne wyraziły swoje oczekiwania dotyczące wzrostu wynagrodzeń Pracowników PP SA na 2019 r. Przypominamy, że w stanowisku Nr 01/01/2019, skierowanym do Zarządu PP SA, Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej wystąpiła z wnioskiem o wzrost wynagrodzeń o kwotę 350,00 zł. brutto od 01 lutego 2019 r.
Strony ustaliły, że w najbliższym czasie odbędzie się spotkanie negocjacyjne w sprawie wzrostu wynagrodzeń pracowników PP SA, natomiast oczekiwania reprezentatywnych organizacji związkowych, dotyczące podwyżek wynagrodzeń i ich skutki finansowe dla firmy, zostaną przedstawione przez Prezesa PP SA na najbliższym posiedzeniu Zarządu Poczty Polskiej SA.
Naszą organizację związkową reprezentowali Paweł Jędrzejewski - wiceprzewodniczący KM oraz Sławomir Steltmann - członek Prezydium KM.

W spotkaniu nie uczestniczyła Pani Iwona Ziomek, przedstawiciel pracowników w Zarządzie Poczty Polskiej SA.

Sonda

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /sonda/sonda.php on line 106Tygodnik
Solidarność

 
Webmaster: Sławek  ®2007