Czwartek, 19 września 2019 r.
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej
 




Organizacje
Podzakładowe


Humor dnia

>>>Nasz kandydat Andrzej Bodziony wygrał wybory na członka Zarządu Poczty Polskiej SA <<<

Aktualności

Autor: Bogumił Nowicki   Data: 2019-06-03
Pikieta pod Kancelarią Premiera RP - Komunikat
KOMUNIKAT
z dnia 3 czerwca 2019 r.
ws. pikiety w Warszawie pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów



W trakcie negocjacji z Zarządem Poczty Polskiej, w sprawie podwyżek wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników objętych Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy, nie osiągnęliśmy postępu w rozmowach, uzgodniliśmy tekst protokołu rozbieżności oraz ustaliliśmy mediatora na kolejny etap negocjacji.

W związku z brakiem porozumienia, uchwałą Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej, związek podjął decyzję o zorganizowaniu w dniu 14 czerwca 2019 roku w godzinach 13.00 - 15.00 pikiety w Warszawie pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, organu właścicielskiego Poczty Polskiej SA.

Podczas protestu musimy jak najmocniej wyrazić swoje niezadowolenie z wysokości wynagrodzeń pracowników Poczty Polskiej oraz z braku należytej pomocy Państwa dla Naszej firmy.

Do udziału w pikiecie zapraszamy wszystkich pracowników Poczty Polskiej.


Zgłoszenia należy przekazywać do właściwych regionalnie przewodniczących komisji podzakładowych.


Przewodniczący KM
Bogumił Nowicki





Sonda
Czy w Twoim miejscu pracy (czytaj: Poczta Polska SA) stosowany jest wobec Ciebie mobbing ze strony przełożonych?











 
Webmaster: Sławek  ®2007