Wtorek, 25 lutego 2020 r.
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej
 
Organizacje
Podzakładowe


Humor dnia

Aktualności

Autor: Sławomir Steltmann   Data: 2019-06-14
Petycja
P E T Y C J A
ws. sytuacji w Poczcie Polskiej
Warszawa, dnia 14 czerwca 2019 roku
Do Premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej


Poczta Polska jest największym w Polsce przedsiębiorstwem, nad którym Rząd RP sprawuje władzę właścicielską. Przed objęciem rządów przez Prawo i Sprawiedliwość spółka była poddana celowej dewastacji. Najbardziej widocznym wewnętrznie efektem tych działań było zwolnienie tysięcy pracowników, oraz wypowiedzenie układu zbiorowego pracy. Wprowadzenie nieładu organizacyjnego i strukturalnego spowodowało oddalenie poczty od społeczeństwa, któremu przez lata służyła. PiS zatrzymało tę tendencję, jednak konieczne działania naprawcze nie zostały przeprowadzone. Ocenę działań obecnego zarządu zawiera decyzja Prezydium Komisji Międzyzakładowej przekazana Panu Premierowi 15 marca bieżącego roku. Poczta Polska potrzebuje dobrej zmiany.

Od zarządu PP SA żądamy:
- natychmiastowego renegocjowania zakładowego układu zbiorowego pracy,
- podwyżki wynagrodzeń zasadniczych,
- niezwłocznego uporządkowania struktury Przedsiębiorstwa i wprowadzenie ładu organizacyjnego,
- racjonalnych umów handlowych, uwzględniających interes Firmy.

Od Właściciela oczekujemy:
- rzeczowej debaty na temat przyszłości Poczty Polskiej, jako jednego ze strategicznych przedsiębiorstw w ramach planów gospodarczego rozwoju Polski,
- szybkiego wprowadzenia i stosowania regulacji prawnych umożliwiających, zgodnie z prawem UE, realne wsparcie przedsiębiorstwa poprzez instytucjonalną współpracę z podmiotami i agendami rządowymi i samorządowymi,
- doprowadzenie do wykorzystania efektu synergii wynikającego ze współpracy wielkich polskich przedsiębiorstw,
- realnego, a nie formalnego sprawowania nadzoru nad poczynaniami zarządu przez właściwe organa Spółki i szybkich reakcji na wskazywane przez partnerów społecznych patologie,
- przywrócenia formy prawnej przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, sprawność i prostota zarządcza w porównaniu z obecną formą jest oczywista dla wszystkich pracowników,
- powierzenia Poczcie Polskiej roli Narodowego Operatora Cyfrowego, z uwagi na zaufanie społeczeństwa i rzetelną ochronę danych wrażliwych,
- przywrócenia godności i statusu urzędnika państwowego pracownikom Poczty Polskiej.

Poczta Polska może i powinna rozwijać się, świadcząc obywatelom różnorodne, nowoczesne, wysokiej jakości usługi, a dziesiątkom tysięcy pracowników dawać godną płacę, bezpieczeństwo zawodowe i socjalne, satysfakcję z pracy, oraz poczucie wartości.

Taką Pocztę Polską obiecywało w kampanii wyborczej Prawo i Sprawiedliwość.


Przewodniczący
Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność
Pracowników Poczty
Bogumił Nowicki

Sonda

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /sonda/sonda.php on line 106
 
Webmaster: Sławek  ®2007