Czwartek, 27 stycznia 2022 r.
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej
 
Organizacje
Podzakładowe


Humor dnia

Aktualności

Autor: Sławomir Steltmann   Data: 2019-06-28
Spór zbiorowy
Wczoraj (27 czerwca br.), w ramach trwającego sporu zbiorowego, rozpoczęły się mediacje w sprawie wzrostu wynagrodzeń pracownikom Poczty polskiej SA pomiędzy naszą organizacją związkową a Zarządem PP SA.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Pracodawcy z Prezesem Przemysławem Sypniewskim oraz Wiceprezesem Pawłem Przychodzeniem, mediator z listy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ustalony wspólnie przez strony sporu zbiorowego oraz członkowie zespołu negocjacyjnego reprezentujący OM NSZZ Solidarność PPP - Paweł Jędrzejewski, Marcin Gallo, Maria Stachowska i Sławomir Steltmann.

W czasie spotkania obie strony sporu przedstawiły swoje stanowiska. Podtrzymaliśmy nasz postulat dotyczący wzrostu wynagrodzeń zasadniczych o kwotę 495,00 zł. wszystkim pracownikom objętym Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy. Pracodawca przedstawił swoje propozycje dotyczące wzrostu wynagrodzeń pracowników:

- dodatkowe cykliczne wypłaty uzależnione od wzrostu wskaźników terminowości dla pracowników eksploatacji w RS i RD POL; za lepsze wyniki w zakresie terminowości pracownicy otrzymywaliby dodatkowo 50, 100, 150 lub 200 zł miesięcznie, w zależności od wyników w danej jednostce,

- jednorazowe świadczenie związane z grudniowym okresem świątecznym w wysokości 300 zł dla wszystkich pracowników objętych ZUZP.

Prezes PP SA zakomunikował, że sytuacja finansowa Spółki nie pozwala na wzrost wynagrodzeń, jakiego oczekuje NSZZ Solidarność.

Mediator spotkał się również oddzielnie z każdą ze stron sporu.

Ustalono, że kolejne spotkanie mediacyjne odbędzie się w przyszłym tygodniu, dokładny jego termin zostanie ustalony w dniu dzisiejszym, po pierwszym w IV kadencji posiedzeniu Zarządu Poczty Polskiej SA.

Wiceprezes Przychodzeń podziękował Pocztowej Solidarności za działania, które podejmujemy w celu poprawy sytuacji Poczty Polskiej. Pierwszym pozytywnym efektem Pikiety przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów i złożonej wtedy Petycji, jest sygnał ze strony Rządu w kierunku Zarządu PP, że jest zrozumienie, iż Poczta Polska potrzebuje wsparcia i pomocy Państwa.
Tygodnik
Solidarność

 
Webmaster: Sławek  ®2007