Poniedziałek, 2 października 2023 r.
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej
 
Organizacje
Podzakładowe


Humor dnia

Aktualności

Autor: Adam Warpas   Data: 2007-03-08
Strategia Poczty Polskiej na lata 2006-2009
22 lutego b.r. odbyła się prezentacja „Strategii Poczty Polskiej na lata 2006-2009” Na spotkanie, które prowadziła Dyrektor Biura Rozwoju Strategicznego – Marta Marciniak, zostali zaproszeni przedstawiciele związków zawodowych. Jednym z głównych wniosków przewijających się na spotkaniu był taki, że nie jest to Strategia, która w pełni zadowala Kierownictwo Poczty Polskiej – zarówno jeśli chodzi o zakres dokumentu, jak i jego aktualność. Dokument powstawał na podstawie danych z roku 2004 i 2005, a Minister Transportu zatwierdził go dopiero w grudniu 2006 roku. Strategia będzie realizowana tylko w 21 z 33 inicjatyw. Generalnie przyjęto kierunki, które pozwolą na obronę przychodów i miejsc pracy, przy jednoczesnym – możliwym do osiągnięcia poziomie rozwoju. Podstawami dalszego funkcjonowania przedsiębiorstwa mają być: wdrożenie struktury organizacyjnej, nowa organizacja placówek pocztowych, system zarządzania informacją zarządczą, rozwój zasobów ludzkich, budowa spójnego wizerunku, informatyzacja.

Strona związkowa zgłosiła wątpliwości co do celowości opracowywania tego typu dokumentów. Pokazują one ciągle te same potrzeby i inicjatywy, w pełni zresztą słuszne, ale od lat niezrealizowane. Kiedy wreszcie coś się naprawdę zmieni – nie wiadomo. Dla organizacji związkowych konieczna jest również konkretna wiedza – jakie inicjatywy będą realizowane, i jakie było uzasadnienie wybrania pewnych inicjatyw, a zrezygnowania z innych. Związki oczekują tych informacji.

Spotkanie zakończono konkluzją, że nie można go traktować jako formy konsultacji Strategii ze stroną związkową. Jest to jedynie wstępne zapoznanie się z głównymi kierunkami dokumentu.
Karta Rabatowa Orlen
 
Webmaster: Sławek  ®2007