Czwartek, 20 czerwca 2024 r.
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej
 
Organizacje
Podzakładowe


Humor dnia

Aktualności

Autor: Krystyna Krzyżewska   Data: 2007-03-21
KOMUNIKAT
W dniu 20 marca 2007 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie prezydium MOZ porządek spotkania był następujący

1. Stanowisko prezydium MOZ w/s restrukturyzacji w PP dot. Centrum Logistyki.
2. Pakiet Socjalny
3. Sprawy płacowe
4. Sprawy różne.

Ad.1

W związku z tym, że plany wobec transportu nabrały pewnej dynamiki, a w/g prezydium brak jest racjonalnego działania ze strony pracodawcy w tym zakresie, brak też w widoczny sposób zabezpieczeń dla pracowników nie może być zgody z naszej strony na takie działania w których brak racjonalnego pomysłu.
Prezydium przedstawi Dyrektorowi Generalnemu stanowisko w tej sprawie wraz z uzasadnieniem.

Ad.2

Zespół negocjacyjny d/s Pakietu Socjalnego zreferował dotychczasowe spotkania z pracodawcą w tym zakresie.
Prezydium uważa, że nie ma woli ze strony pracodawcy do sfinalizowania tej sprawy.
W związku z tym, że nie następuje zbliżenie ze strony Dyrektora Generalnego do propozycji organizacji związkowych, a dla nas jest niezrozumiałym rozpoczynanie pracy nad nowymi propozycjami pracodawcy do Pakietu, uważamy, że dotychczasowe prace powinny być kontynuowane, zmiana kierownictwa nie może być powodem do rozpoczynania rozmów od początku, dla nas podstawą do rozmów jest materiał już przyjęty. W najbliższym czasie w tej sprawie przewodniczący przedstawi sprawę pakietu w Komisji Krajowej oraz w Sekretariacie Łączności. Organizacje Podzakładowe na bieżące będą informowane w tym temacie.

Ad. 3

W związku z zaistniałą sytuacją kiedy inne organizacje związkowe parafowały Porozumienie Płacowe, a przedstawiciele NSZZ „Solidarność” pod takim porozumieniem nie mogli się podpisać, gdyż nie jest ono zgodne z oczekiwaniami naszych członków, a niektóre zapisy w naszej ocenie nie powinny się znaleźć w tym porozumieniu.
30.03.2007 roku odbędzie się spotkanie Organizacji Międzyzakładowej na którym zostanie omówiona dokładnie obecna sytuacja jeśli chodzi o płace i wtedy też zapadną konkretne decyzje w tej sprawie, dopóki takie decyzje nie zapadną Organizacje Podzakładowe nie powinny podejmować rozmów z pełnomocnikami Dyrektora Generalnego na temat podziału środków na podwyżki płac.

Ad. 4

Zostały ustalona data posiedzenia MOZ oraz wstępna WZD i tak MOZ odbędzie się 29.03, propozycja daty
WZD 18.04.2007 roku w najbliższym czasie do Organizacji Podzakładowych zostaną rozesłane dokładne informacje.

Wytypowano osoby do zespołu d/s opracowania mierników obciążenia pracą z ramienia naszego związku
Jerzy Nowicki koordynator
Zenon Borowski
Grzegorz Suwiński


Przyjęto jednogłośnie stanowisko w/s dodatku za pracę w ambulansach i przy konwojowaniu poczty oraz innych powierzonych do przewozu ładunku wartości.

W związku z tym, że sprawa roznoszenia druków przez listonoszy nie jest załatwiona w/g nas do końca na najbliższym spotkaniu MOZ będzie dokładnie omówiony ten temat


Karta Rabatowa Orlen
 
Webmaster: Sławek  ®2007