Niedziela, 14 kwietnia 2024 r.
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej
 
Organizacje
Podzakładowe


Humor dnia

Aktualności

Autor: Adam Warpas   Data: 2007-05-17
SPRAWOZDANIE Z UDZIAŁU DELEGACJI SEKRETARIATU ŁĄCZNOŚĆI W ŚWIATOWEJ KONFERENCJI "UNI" SEKTORA POCZTOWEGO
ATENY 27-28 KWIECIEŃ 2007 R.
W dniach 26-29 kwietnia br. delegacja Sekretariatu Łączności w składzie:
1. Wiesława Mażarska
2. Wanda Kociołek
3. Andrzej Piekarz

uczestniczyła w światowej Konferencji UNI sektora pocztowego w Atenach. Głównym tematem konferencji była globalizacja i liberalizacja sektora pocztowego oraz zagrożenia jakie niosą te procesy dla pracowników sektora pocztowego zatrudniającego ponad 5,5 mln osób skali globalnej.

Program Konferencji obejmował:
1. Sprawozdanie z działalności UNI Swiatowego sektora pocztowego w latach 2003-2006
2. Raport na temat międzynarodowego rozwoju strategii sieciowych przedsiębiorstw multinarodowych sektora pocztowego, usług kurierskich i ekspresowych ( przygotowany przez dr Dietera Plehwe z Centrum Badań Społecznych w Berlinie)
3. Raport na temat perspektyw rozwoju operatorów pocztowych na zliberalizowanym rynku pocztowym ( przygotowany przez Clausa Zankera z Imput Consulting ze Stuttgartu
4. Plan działania UNI sektora pocztowego na lata 2007-2011
5. Wybór Przewodniczącego UNI Swiatowego Sektora Pocztowego
6. Wybór członków Komitetu (według regionów).
7. Przyjęcie rezolucji w sprawie antyzwiązkowego prawa pracy w Australii.

Delegaci zatwierdzili Rolfa Buttnera, przewodniczącego niemieckich związków zawodowych działających w sektorze pocztowym ver.di na stanowisku Przewodniczącego UNI Global sektora pocztowego.

Wszyscy uczestnicy podkreślali, że związki zawodowe sektora pocztowego na całym świecie stoja przed podobnymi wyzwaniami i muszą prowadzić walkę o zachowanie tego sektora i godziwych usług pocztowych. Dlatego w świetle tych zagrożeń na plan pierwszy obecnej walki wysuwa się temat liberalizacji rynku pocztowego w Europie w świetle propozycji nowej Dyrektywy pocztowej. Przyjecie tej Dyrektywy w proponowanym obecnie przez Komisje Europejka kształcie oznaczać będzie redukcje miejsc pracy w sektorze pocztowym, pogorszenie warunków pracy oraz pogorszenie warunków świadczenia usługi powszechnej. Decyzje, które zapadną w Europie będą miały przełożenie na cały świat sektora pocztowego, bo przykład europejski będzie stawiany jako wzór dla innych kontynentów. Dlatego tak ważne jest powstrzymanie trendów liberalizacyjnych w Europie i zablokowanie wprowadzenia pełnej liberalizacji rynku pocztowego od 1 stycznia 2009 r.. To główne zadanie dla związków zawodowych działających w Europie jak i na świecie. Poparcie dla działań organizacji związkowych w Europie zgłosili przedstawiciele wszystkich kontynentów – od Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanady po Japonię, Australię, Indie, kraje Ameryki Południowej i Afryki.

Głównymi zadaniami do realizacji dla UNI Global sektora pocztowego na lata 2007-2011 będzie walka o utrzymanie miejsc pracy, pozyskiwanie nowych członków i organizacja związków zawodowych u nowych operatorów. Zwracano też uwagę na potrzebę bliższej współpracy ze związkowcami z firm logistycznych, transportowych i kurierskich, przede wszystkim z Miedzynarodową Federacją Związków zawodowych Transportowców (IFT)

Plan działania na najbliższe 5 lat przewiduje również obronę sieci pocztowych i usług finansowych. Podkreślano rolę społeczną urzędów pocztowych, poza ich tradycyjnymi funkcjami dotyczącymi świadczenia usługi powszechnej.

Zgłoszono też inicjatywę organizacji w dniu 30 maja br. W Berlinie marszu przeciw liberalizacji sektora pocztowego w Europie oraz Europejskiego Dnia Akcji Pocztowców w poszczególnych krajach Unii Europejskiej w dniu 6 czerwca Br.

Dwa raporty przedstawione przez niezależnych ekspertów, na temat perspektyw rozwoju rynku pocztowego w Europie i na świecie oraz konsekwencji wprowadzenia pełnej liberalizacji tego rynku jasno wskazują na zagrożenia stojące przed operatorami pocztowymi i przed klientami usług pocztowych. Są mocnym argumentem w prowadzonej obecnie w Unii Europejskiej dyskusji nad nową Dyrektywą pocztową.

Wnioski

1. Należy rozpowszechniać wśród związkowców polskich wiedzę na temat zagrożeń wynikających z zapisów nowej Dyrektywy i podejmować działania lobbingowe wśród polskich eurodeputowanych w celu prezentacji argumentów za ograniczaniem liberalizacji rynku pocztowego
2. Przekazać informacje na temat organizowanych akcji poparcia przeciw liberalizacji : Marsz pocztowców e30 maja Br - ewentualny udział naszych przedstawicieli i Akcja protestu w dniu 6 czerwca Br.
3. Kontynuować kontakty z UNI sektora pocztowego
4. Przeprowadzić akcję wysyłania kart pocztowych do Komisji Europejskiej w obronie dostępu do usług powszechnego użytku

Karta Rabatowa Orlen
 
Webmaster: Sławek  ®2007