Czwartek, 20 czerwca 2024 r.
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej
 
Organizacje
Podzakładowe


Humor dnia

Aktualności

Autor: Prezydium KM   Data: 2007-05-18
MARSZ POCZTOWCÓW - 30 MAJA 2007
EUROPEJSKI DZIEŃ AKCJI POCZTOWCÓW -
6 CZERWCA 2007
W ramach kampanii na rzecz obrony rynku pocztowego i powszechnej usługi pocztowej Globalna Organizacja Związków Zawodowych Sektora Pocztowego (Uni Postal Globar Union) organizuje 30 maja br. w Berlinie marsz pocztowców z 27 krajów – członków Unii Europejskiej. UNI sektora pocztowego wzywa też swoich członków do organizacji powszechnej akcji protestu przeciw liberalizacji sektora pocztowego w dniu 6 czerwca we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Celem marszu w Berlinie będzie dostarczenie petycji przedstawicielom rządu niemieckiego, którzy w tym półroczu sprawują prezydencję w Unii Europejskiej. Petycja zawierać będzie przesłanie pocztowców i związkowców do kierujących Unią Europejską, mówiące o tym, że wprowadzenie pełnej liberalizacji rynku pocztowego od 1 stycznia 2009 r. (zgodnie z projektem nowej Dyrektywy pocztowej) będzie miało katastrofalne skutki dla świadczenia usługi powszechnej, doprowadzi do redukcji zatrudnienia i likwidacji wielu miejsc pracy w sektorze pocztowym zatrudniającym obecnie w Europie ok. 2 mln pracowników. Liberalizacja rynku pocztowego oznaczać będzie nie tylko zwolnienia, ale również pogorszenie warunków pracy całego sektora – zwiększenie liczby umów na czas określony, pracy w niepełnym wymiarze czasu, pracy w systemie samozatrudnienia, pracy za niższe wynagrodzenie. Już teraz takie praktyki są stosowane przez wielkie korporacje pocztowe, gdzie zatrudnia się młodocianych lub oferuje pracę po zaniżonych stawkach.

Związki zawodowe sektora pocztowego uważają, że projekt nowej Dyrektywy pocztowej nie przyniesie żadnych korzyści dla obywateli Europy – wręcz odwrotnie – spowoduje mniejszą dostępność do usług pocztowych, wzrost cen dla indywidualnych odbiorców i klientów poczty, redukcję miejsc pracy w sektorze pocztowym, mniej skrzynek pocztowych, mniej urzędów pocztowych. Poglądy te potwierdzane są również przez instytucje badające rynek pocztowy.

Walka o godne warunki pracy w sektorze pocztowym, o utrzymanie miejsc pracy, oraz o dostępność obywateli do tanich usług pocztowych, została zapoczątkowana
i trwa. Teraz zadaniem związków zawodowych jest zademonstrowanie naszej determinacji w obronie naszych praw.

Karta Rabatowa Orlen
 
Webmaster: Sławek  ®2007