Czwartek, 21 czerwca 2018 r.
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej
 
Organizacje
Podzakładowe


Humor dnia

Aktualności

Autor: Bogumił Nowicki   Data: 2012-06-14
Wartościowanie stanowisk pracy
W związku z tym, że pracodawca zdecydował się wdrożyć projekt wartościowania stanowisk pracy zachęcam wszystkich przewodniczących komisji podzakładowych lub osoby przez komisje wyznaczone o zgłaszanie się do udziału w tym projekcie.
Termin zgłoszeń upływa 15 czerwca 2012 roku.
Jednocześnie informuję, że formalnie wystąpię o wydłużenie tego terminu.

Przewodniczący MOZ
Bogumił NowickiO projekcie

Startuje projekt wartościowania stanowisk pracy

Poczta Polska rozpoczyna projekt wartościowania stanowisk pracy. Wyniki uzyskane w czasie jego trwania będą miały realny wpływ na zatrudnienie, organizację pracy, szkolenia, wynagrodzenia, a także ocenę efektów pracy.

Działania podjęte w ramach projektu pomogą uzyskać jasny obraz wymagań odnośnie podstawowych umiejętności i kompetencji jakie powinni posiadać pracownicy na poszczególnych stanowiskach. Wpłynie to na uporządkowanie struktury zatrudnienia co ułatwi proces planowania ścieżek karier i rozwoju pracowników, a także wyznaczy jasne kryteria awansów. Jednym z głównych celów projektu jest zaprojektowanie nowego taryfikatora płac oraz stworzenie koncepcji nowego systemu wynagradzania w Poczcie Polskiej, opartego na finansowych i niefinansowych systemach motywacyjnych.
Projekt będzie prowadzony we współpracy z konsultantami z firmy Deloitte, która jest jednym z liderów na rynku konsultingu i doradztwa. Firma zewnętrzna została wybrana w drodze przetargu.
Szukamy chętnych do udziału w projekcie!
Projekt wartościowania stanowisk pracy wymaga współdziałania konsultantów zewnętrznych i pracowników Poczty Polskiej. W tym celu do tworzonych od czerwca zespołów wartościujących stanowiska pracy powołani będą przedstawiciele różnych grup zawodowych, które funkcjonują w obrębie Poczty Polskiej. Obecnie poszukiwane są osoby, które swoją wiedzą i doświadczeniem będą wspierały działania zespołów. Prace będą odbywały się w lipcu i sierpniu b.r. a wszystkie wybrane osoby przejdą szkolenie z metodyki wartościowania stanowisk.
Osoby chcące wziąć udział w projekcie powinny znać specyfikę pracy na poszczególnych stanowiskach a także posiadać umiejętność obiektywnej oceny wykonywanych zadań. Idealnym kandydatem będzie osoba zajmująca stanowisko kierownicze. Szukamy osób konkretnych, otwartych na nowe zadania, gotowych do współpracy z innymi oraz wyrażających chęci do wzięcia udziału w pracach dotyczących jednego z najważniejszych projektów strategicznych w Poczcie Polskiej.
Osoby chętne do udziału w projekcie można zgłaszać najpóźniej do 15 czerwca b.r. do Pani Aleksandry Smyk, Kierownika Działu Motywowania, przyszłego Kierownika Projektu (Aleksandra.Smyk@warszawa.poczta-polska.pl)

Źródło: https://intranet.poczta-polska.pl

Sonda
Czy w Twoim miejscu pracy (czytaj: Poczta Polska SA) stosowany jest wobec Ciebie mobbing ze strony przełożonych? 
Webmaster: Sławek  ®2007