Poniedziałek, 4 grudnia 2023 r.
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej
 
Organizacje
Podzakładowe


Humor dnia

Aktualności

Autor: Bogumił Nowicki   Data: 2007-06-26
Komunikat
Wczoraj, w ramach sporu zbiorowego odbyło się spotkanie Zespołu Negocjacyjnego Komisji Zakładowej z Dyrektorem Generalnym. W spotkaniu uczestniczył po stronie pracodawcy Z-ca DG Pan Mariusz Wnuk i Pełnomocnik DG Pan Jerzy Skibniewski. Ze strony „Solidarności”, obok Zespołu, byli obecni przedstawiciele RKPS z Łodzi. Spotkanie prowadzili Panowie Michał Kuszyk i Witold Polkowski, mediatorzy z fazy mediacji sporu zbiorowego.

Nie doszło do podpisania porozumienia kończącego spór zbiorowy. Omawiane były ostatnie dwa sporne punkty. Dyrektor Generalny w punkcie dotyczącym spraw płacowych stwierdził, że nie ma jeszcze wiedzy o możliwościach Przedsiębiorstwa. Stwierdził również, że dotychczasowe wskaźniki nie są optymistyczne. My uważamy, że roszczenia zawarte w sporze zbiorowym, a szczególnie postulat płacowy, nie stanowią zagrożenia dla Poczty Polskiej
Ponieważ Zespołowi zależało na przedstawieniu 28. 06. Komisji Zakładowej możliwie pełnych wniosków z dotychczasowych negocjacji, Dyrektor Wnuk zobowiązał się do udostępnienia jutro, o godz. 16.00, informacji o wykonaniu pierwszego półrocza.

Dyrektor Generalny chce doprowadzić do wspólnych rozmów płacowych w których uczestniczyłyby wszystkie związki zawodowe działające w Poczcie. My, w poszanowaniu prawa, chcemy zakończyć spór zbiorowy w rzetelny sposób. Wyraziliśmy gotowość podpisania porozumienia, po dopracowaniu szczegółów, na poziomie podpisanym przez stronę związkową w protokole rozbieżności z 28. 11. 2006r.
Jesteśmy zdania, że przy jednolitej postawie wszystkich partnerów dialogu społecznego, można było osiągnąć porozumienie w grudniu 2006r. Z perspektywy kilku miesięcy widać, że oczekiwania „Solidarności były rozsądne. Również sposób podziału pieniędzy arbitralnie ustalony przez DG, potwierdza, że eliminowanie partnerów społecznych z tych ważnych ustaleń jest złem.

Nasz Związek prowadzi kampanię pod hasłem, niskie płace barierą rozwoju Polski, to również podstawowa bariera rozwoju PP. Przyjęcie porozumienia, kończącego spór zbiorowy, na poziomie do jakiego zeszliśmy w listopadzie, dawało szansę na minimalną satysfakcję pracowników, podstawę do dobrej pracy w Poczcie w tym roku i co za tym idzie, rozwój Przedsiębiorstwa. Niestety, ta szansa została zmarnowana.

Zdajemy sobie sprawę z niedoborów pracowników w wyniku odchodzenia niezadowolonych i przeciążenia pracą tych którzy pozostali, mamy nadzieję, że Dyrektor Generalny również wyciągnął wnioski ze sporu.

Karta Rabatowa Orlen
 
Webmaster: Sławek  ®2007