Środa, 22 maja 2024 r.
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej
 
Organizacje
Podzakładowe


Humor dnia

Aktualności

Autor: Bogumił Nowicki   Data: 2007-02-07
Informacja o spotkaniu w sprawach płacowych
Przedstawiciel pracodawcy przedstawił na spotkaniu 01.02.07 r. projekt porozumienia do dalszych negocjacji.

Zaprezentowano skrótowy plan rzeczowo–finansowy Poczty Polskiej na 2007 rok, omówiono sytuację ekonomiczną przedsiębiorstwa, oraz przedstawiono istotne, zdaniem pracodawcy warunkowania, dotyczące możliwości wzrostu średniej płacy w bieżącym roku.

Następnie Dyrektor Wnuk określił podstawy prawne tegorocznych negocjacji płacowych, które, Jego zdaniem, wyznaczają formalne pole działania podczas negocjowania porozumienia. Wspomniał również o naszym sporze zbiorowym.

Zawartość merytoryczna porozumienia to: propozycja wskaźnika - 3,4 proc. oraz deklaracja woli zakończenia negocjacji dotyczących podziału funduszu na jednostki do końca lutego.

Ponadto dostarczono zaproszenia na spotkania dotyczące:
-Strategii Rozwoju PP na lata 2006 – 2009 (spotkanie 22.02.07 r.)
-Koncepcji Pocztowego Systemu Logistycznego (spotkanie 01.03.07 r.)
(zestaw materiałów przekazano do rozesłania Sekretarzowi)


Karta Rabatowa Orlen
 
Webmaster: Sławek  ®2007