Poniedziałek, 4 grudnia 2023 r.
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej
 
Organizacje
Podzakładowe


Humor dnia

Aktualności

Autor: Prezydium KM   Data: 2007-07-03
Stanowisko w sprawie protestu pracowników
ppup Poczta Polska
Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Poczty Polskiej informuje, że nasza organizacja podjęła decyzję o rozpoczęciu strajku generalnego w pierwszych tygodniach września b.r. Tragiczny styl zarządzania oraz nietrafione decyzje reorganizacyjne od miesięcy powodowały narastanie frustracji załogi, której przejawem jest rozpoczęty w dniu wczorajszym spontaniczny protest w Łodzi i Piotrkowie Trybunalskim.
Jednocześnie Prezydium MOZ stanowczo przypomina, że wszystkie nasze struktury obowiązują uchwały i decyzje władzy wykonawczej naszej podstawowej jednostki organizacyjnej, którą jest Komisja Międzyzakładowa. W obecnej sytuacji prowadzonego przez "Solidarność" sporu zbiorowego z pracodawcą - jest ona jedynym podmiotem stanowiącym o ogólnopolskiej manifestacji i strajku generalnym.
Trwający obecnie w Łodzi i Piotrkowie Trybunalskim protest winien być dla pracodawcy i organu właścicielskiego Poczty Polskiej ostatnim sygnałem ostrzegawczym. Uważamy, że każdy dzień zwłoki w podjęciu realnych kroków dla rozwiązania narosłych w Poczcie Polskiej konfliktów, szczególnie płacowych, nieuchronnie doprowadzi do kolejnych wystąpień i do upolitycznienia sporu, co wszystkie strony zaprowadzi w ślepy zaułek.
Prezydium Komisji Zakładowej, stojąc niezmiennie na gruncie prowadzenia rzeczywistego dialogu społecznego przez uprawnione podmioty pragnie przede wszystkim uniknąć tego scenariusza. W tym kontekście po raz ostatni apelujemy do właściwych organów przedsiębiorstwa i organów właścicielskich o niezwłoczne zażegnanie istniejących i potencjalnych ognisk konfliktu.

Karta Rabatowa Orlen
 
Webmaster: Sławek  ®2007