Czwartek, 20 czerwca 2024 r.
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej
 
Organizacje
Podzakładowe


Humor dnia

Aktualności

Autor: Adam Warpas   Data: 2007-07-05
Posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej
W dniu 4 lipca b.r. odbyło się posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska". W spotkaniu uczestniczyli partnerzy dialogu społecznego z Poczty Polskiej, Bogumił Nowicki i Adam Warpas "S", oraz Ireneusz Wojtyna OPZZ. Przewodnicząca podkomisji przedstawiła prawdopodobny terminarz i ogólne zasady prac nad projektem. Połączone komisje skarbu i infrastruktury mają zamiar głosować projekt w grudniu b.r. Zainteresowanie członków podkomisji wzbudziła sprawa sporej ilości aktów prawnych, które w większym lub mniejszym stopniu zmieniają przepisy dot. działalności Poczty Polskiej. Wyrazili opinię, że dla prawidłowej oceny ustawy komercjalizacyjnej powinni zapoznać się ze wszystkimi zmienianymi przepisami. Szczególne kontrowersje wzbudziła tzw. ustawa horyzontalna, do której pod pretekstem dostosowania do prawa UE wprowadzano szereg zmian Prawa Pocztowego i uprawnień Urzędu Komunikacji Elektronicznej wobec Poczty Polskiej. Zainteresowanie wzbudziła sprawa rozdźwięku pomiędzy stanowiskiem Ministerstwa Transportu a przyjętym projektem. Poproszono przedstawiciela rządu o jak najszybsze wyjaśnienie tej kwestii.
W dyskusji podkreślono konieczność przedstawienia przez rząd wizji komercjalizacji i jej celu. W spotkaniach koniecznie powinni uczestniczyć kierujący Pocztą Polską i minister odpowiedzialny za sprawy pocztowe. Opinia Poczty Polskiej jest kluczowa. Konieczne jest przedstawienie dotychczasowych i obecnych stanowisk przedsiębiorstwa w tej sprawie. Posłowie podkreślili konieczność przeprowadzenia szerokiej debaty – rozpoczętej od spotkania ze wszystkimi organizacjami związkowymi działającymi w PP. Sprawa Poczty Polskiej jest bardzo ważna i nie można popełnić żadnego błędu. W kontekście informacji Bogumiła Nowickiego odnośnie planowanych działań "Solidarności" sprzeciwiających się złej ustawie komercjalizacyjnej - spotkanie zakończono konkluzją, że praca podkomisji może albo uspokoić, albo zaognić sytuację w przedsiębiorstwie i trzeba ciągle mieć tą świadomość.

Karta Rabatowa Orlen
 
Webmaster: Sławek  ®2007