Sobota, 20 lipca 2024 r.
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej
 
Organizacje
Podzakładowe


Humor dnia

Aktualności

Autor: Krystyna Krzyżewska   Data: 2007-02-12
Posiedzenie Prezydium Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" Prac. Poczty Polskiej
W dniu 08.02.2007 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" Prac. Poczty Polskiej.


Porządek posiedzenia był następujący

  1. Ustalenie relacji, między udziałem w negocjowaniu wzrostu płac ( zgodnie z ust. "O negocjacyjnym.... itd."), a sporem zbiorowym prowadzonym przez "S".

  2. Stanowisko "S" w sprawie realizowania porozumienia z 13.12.2006 roku.

  3. Uprawnienia związkowe (oddelegowania, etaty).

  4. Plany reorganizacji Centrum Logistyki.

  5. Wolne wnioski.Ad 1/2

Prezydium omówiło szczegółowo sytuację prawną w jakiej znalazła się "S" w obecnej chwili, spór zbiorowy trwa nadal Komisje Podzakładowe kończą przeprowadzanie referendum i oczekujemy wznowienia rozmów ze strony pracodawcy.

Uzgodniono też treść stanowiska do Dyrektora Generalnego w sprawie wzrostu wynagrodzeń płac w 2007 roku.

Nasze żądania jakie zostały uwidocznione w protokole rozbieżności nie zostały załatwione pozytywnie.

Uważamy też, że nie jest realizowane porozumienie zawarte 13 grudnia 2006 roku.

Mimo tego, że przedstawiciele Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" Prac. Poczty Polskiej nie podpisali porozumienia zawartego w dniu 13 grudnia 2006 roku między Dyrektorem Generalnym, a innymi centralami związkowymi to jednak na 15 punktów zawartych w protokole rozbieżności z dnia 23 listopada 2006 roku 13 punktów zostało uzgodnione przy udziale MOZ NSZZ "Solidarność" Prac. Poczty Polskiej.

W związku z tym zwracamy się do Organizacji Podzakładowych, aby do dnia 20.02.2007 roku przekazywały w formie pisemnej potwierdzone przykłady nie wywiązywania się z porozumienia przez pracodawcę.


Wszystkie uwagi w tej sprawie należy kierować na adres sekretariatu MOZ


Krystyna Krzyżewska

MOZ NSZZ "Solidarność" Prac. Poczty Polskiej
Dworcowa 20b
70 - 900 Szczecin

lub pocztą elektroniczną na adres solidarnosc_upp@dop.szczecin.pl
Karta Rabatowa Orlen
 
Webmaster: Sławek  ®2007