Sobota, 17 kwietnia 2021 r.
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej
 
Organizacje
Podzakładowe


Humor dnia

>>> Nasi kandydaci w wyborach przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej Poczty Polskiej SA <<<


Aktualności

Autor: RKSŁ NSZZ Solidarność   Data: 2021-02-25
Stanowisko Rady Krajowego Sekretariatu Łączności
Rada Krajowego Sekretariatu Łączności NSZZ Solidarność na zebraniu w dniu 9 lutego br. przyjęła między innymi Stanowisko w sprawie finansowania straty Poczty Polskiej na usłudze powszechnej. Stanowisko to zostało przesłane do Prezesa Rad...Autor: Andrzej Bodziony   Data: 2021-02-18
Andrzej Bodziony przeciwny zwolnieniom grupowym
W drugim roku pandemii koronawirusa czeka Nas wiele wyzwań, od których zależy przyszłość Poczty Polskiej.
Wkrótce będę informował pracowników, jakie zadania są dla mnie istotne. Wolę jednak mówić o konkretnych d...Autor: Poczta Polska SA   Data: 2021-02-17
Strategia Poczty Polskiej na lata 2021 - 2023 - debata
Zapraszamy do oglądania debaty dotyczącej Strategi Poczty Polskiej na lata 2021-2023. W spotkaniu udział weźmie Andrzej Śliwka, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Marek Zagórski, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ireneusz Zyska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz To...Autor: Andrzej Stępień   Data: 2021-02-10
Przekaż 1% dla Pauliny
Koleżanki i Koledzy, Drodzy Pocztowcy!
Komisja Podzakładowa NSZZ Solidarność PPP w Gdańsku zwraca się z prośbą o przekazanie 1% podatku dochodowego na rzecz Pauliny chorej na cukrzycę Typu ...Autor: Intranet PP   Data: 2021-02-09
Zarząd ograniczy przewidywaną skalę zwolnień pracowników
Poczta Polska rozpoczęła procedurę zmierzającą do redukcji zatrudnienia o nie więcej niż 2 tys. osób. Plan ograniczenia liczby etatów zawarty w dotychczas obowiązującej Strategii Poczty Polskiej, zakładał cięcia na poziomie kilkunastu tysię...Autor: Sławomir Steltmann   Data: 2021-01-29
Stanowiska przyjęte przez Prezydium KM
W tym tygodniu Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej przyjęło dwa ważne stanowiska, które zostały przekazane Pracodawcy.
Pierwsze ws. projektu Regulaminu Pracy, oraz projektu porozumienia w...Autor: Komisja Międzyzakładowa   Data: 2021-01-20
Autor: Adam Warpas   Data: 2021-01-11
1% podatku dla Adama
Koleżanki i Koledzy, Drodzy Pocztowcy!
Ponownie Was proszę o przekazanie na rzecz mojej rehabilitacji 1% podatku dochodowego. Po wypadku w drodze na posiedzenie Rady Nadzorczej Poczty Pols...Pierwsza strona Poprzednia strona Następna strona Ostatnia strona
Tygodnik
Solidarność

 
Webmaster: Sławek  ®2007