Poniedziałek, 4 grudnia 2023 r.
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej
 
Organizacje
Podzakładowe


Humor dnia

Serwis Prawny

W dziale tym zamieszczamy wybrane artykuły i informacje prawne, w szczególności z zakresu prawa pracy i prawa związkowego.


Autor: Admin   Data: 2012-06-07
Pracodawca może zapytać związek o jego członków tylko raz
Jeśli pracodawca chce zwolnić osobę zatrudnioną na stałe, musi skonsultować swój zamiar z reprezentującą ją organizacją związkową. Co w sytuacji, gdy nie wie, która organizacja reprezentuje pracownika, bo w firmie działa ich kilka?
W orzecznictwie SN przeważa pogląd, że to związek zawodowy lub sam pracownik powinien zadbać o to, by pracodawca wiedział o reprezentowaniu pracownika przez związek, zaś pracodawca, który nie posiada takiej wiedzy mimo dołożenia należytej staranności, nie jest zobowiązany do realizowania obowiązku informacyjnego z art. 38 k.p. Pracodawca dołoży należytej staranności, jeżeli wypełni obowiązek przewidziany w art. 30 ust. 21 ustawy o związkach zawodowych , czyli zwróci się do działających u niego związków o informację o pracownikach korzystających z jego obrony - według przeważającego orzecznictwa SN wystarczy, by uczynił to jednokrotnie, a więc nie musi zwracać się do związku o taką informację, ilekroć zamierza wypowiedzieć umowę jakiemuś pracownikowi. Nieudzielenie informacji przez związek w ciągu 5 dni zwalnia pracodawcę z obowiązku informowania związku o zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy. W sprzeczności z tym poglądem stoi stanowisko generalnego inspektora ochrony danych osobowych (decyzja z 13 stycznia 2009 r., nr DOLiS/ DEC- 21/09), który uważa, że żądanie przez pracodawcę od związku podania imiennej listy wszystkich pracowników korzystających z jego obrony jest niezgodne z przepisami o ochronie danych osobowych. Jego zdaniem pracodawca powinien kierować do związków zawodowych indywidualne zapytania za każdym razem, gdy zamierza zwolnić jakiegoś pracownika.
To jednak prowadzi w praktyce do informowania związku o zamiarze zwolnienia konkretnego pracownika niezależnie od tego, czy pracownik ten sobie tego życzy, a tym samym narusza negatywną wolność związkową i może rodzić po jego stronie roszczenia z tytułu naruszenia dóbr osobistych.
Stąd wynika że pracodawcy mogą kierować się wytycznymi wynikającymi z orzecznictwa SN, i przypuszczalnie SN nie odejdzie od formułowanych dotąd poglądów.

Bartłomiej Raczkowski

Karta Rabatowa Orlen
 
Webmaster: Sławek  ®2007