Czwartek, 20 czerwca 2024 r.
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej
 
Organizacje
Podzakładowe


Humor dnia

Serwis Prawny

W dziale tym zamieszczamy wybrane artykuły i informacje prawne, w szczególności z zakresu prawa pracy i prawa związkowego.


Autor: Admin   Data: 2012-06-07
Błędy pracodawców przy współpracy z organizacją związkową
W ramach współpracy ze związkami zawodowymi pracodawca popełnia błędy związane najczęściej z trybem konsultacji w ramach np. wypowiedzenia czy rozwiązania umowy o pracę.
Decyzje kadrowe pracodawcy nierzadko wymagają jego współpracy ze związkami zawodowymi. Nie zawsze jest to współpraca łatwa, a i przepisy o...Autor: Admin   Data: 2012-06-07
Pracodawca może zapytać związek o jego członków tylko raz
Jeśli pracodawca chce zwolnić osobę zatrudnioną na stałe, musi skonsultować swój zamiar z reprezentującą ją organizacją związkową. Co w sytuacji, gdy nie wie, która organizacja reprezentuje pracownika, bo w firmie działa ich kilka?
W orzecznictwie SN przeważa pogląd, że to związek zawodowy lub sam pracowni...Autor: Admin   Data: 2012-06-06
Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
Opinia dotycząca terminu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych spowodowanych przekroczeniem tzw. dobowej normy czasu pracy, stwierdzam, że pracodawca jest zobowiązany wypłacać to wynagrodzenie wraz z wynagrodzeniem za miesiąc kalendarzowy, w którym miało miejsce wykonywanie przez pracownika pra...Autor: Sławomir Steltmann   Data: 2012-06-06
Zadaniowy czas pracy
Przydzielając pracownikowi zadania do wykonania przełożony wyznacza, w porozumieniu z pracownikiem, termin ich realizacji uwzględniając przeciętny czas niezbędny do ich wykonania. Zadania zlecone pracownikowi muszą być ustalone tak, aby pracownik mógł je wykonać w ramach obowiązujących norm czasu pracy i liczby dni pracy w przy...Autor: Admin   Data: 2012-06-06
Doraźna czynność związkowa
I. Przedmiot opinii prawnej:
Uprawnienia do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w związku z wykonaniem doraźnej czynności.
II. Podstawa Prawna:

  1. Ustawa z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z późn. zm.) powoływana dal...Pierwsza strona Poprzednia strona Następna strona Ostatnia strona


Karta Rabatowa Orlen
 
Webmaster: Sławek  ®2007