Organizacje Podzakładowe NSZZ "Solidarność" na obszarze województwa mazowieckiego:


Nazwa/Miejscowość
Przewodnicząca(y)
Adres Telefon/fax/e-mail
Pracowników Poczty Polskiej w Warszawie
Lidia Gos
ul. Łączyny 8
00-900 Warszawa
kom.: 501015729
gos@solidarnosc.net
Lidia.Gos@poczta-polska.pl 
Pracowników Poczty Polskiej w Warszawie-Centrali
Agnieszka Musiał
ul. Rodziny Hiszpańskich 8
02-685 Warszawa
kom.: 502 019 465
musial@solidarnosc.net
agnieszka.musial@poczta-polska.pl 
Pracowników Poczty Polskiej w Warszawie Centrum
Andrzej Jakubowski
ul. Świętokrzyska 31/32
00-001 Warszawa
biuro: 22 505 35 25; kom: 500 055 422
jakubowski@solidarnosc.net 
Pracowników Poczty Polskiej Warszawa Południe-Zachód
Maria Stachowska
ul. Towarowa 5
00-965 Warszawa
kom.: 533 624 512
stachowska@solidarnosc.net
Maria.Stachowska@poczta-polska.pl 
Pracowników Poczty Polskiej OR Centrum Logistyki w Warszawie
Sławomir Jaczewski
ul. Łączyny 8
00-900 Warszawa
biuro: 22 548 17 60; kom.: 726 550 321
gutowski@solidarnosc.net

Wiesław.Gutowski@poczta-polska.pl 
Pracowników Poczty Polskiej w Warszawie
Marcin Soszyński
ul. Targowa 73 pok. 60
03-700 Warszawa 4
kom.: 517 112 001
soszynski@solidarnosc.net
Marcin.Soszynski@poczta-polska.pl 
Pracowników Poczty Polskiej w Ciechanowie
Grzegorz Suwiński
ul. Grodzka 1
06-400 Ciechanów
kom.: 514 477 754
suwinski@solidarnosc.net 
Pracowników Poczty Polskiej w Ostrołęce
Piotr Mierzejewski
ul. Graniczna 8
07-410 Ostrołęka
kom.: 509 554 795
fax: 760-25-94
mierzejewski@solidarnosc.net
Piotr.Mierzejewski@poczta-polska.pl 
Pracowników Poczty Polskiej w Siedlcach
Artur Kłos
ul. Piłsudskiego 2
08-100 Siedlce
kom.: 502 019 474
klos@solidarnosc.net
artur.klos@poczta-polska.pl 
Pracowników Poczty Polskiej w Ciechanowie
Krzysztof Pączek
ul. Grodzka 1
09-400 Płock
kom.: 502 019 858
paczek@solidarnosc.net 
Pracowników Poczty Polskiej w Radomiu
Wojciech Redestowicz
ul. Prażmowskiego 2
26-600 Radom
biuro: 48 362 65 06; kom.: 502 015 231
Wojciech.Redestowicz@poczta-polska.pl