Organizacje Podzakładowe NSZZ "Solidarność" na obszarze województwa podlaskiego:


Nazwa/Miejscowość
Przewodnicząca(y)
Adres Telefon/fax/e-mail
Pracowników Poczty Polskiej w Białystoku
Wojciech Cebula
ul. I Armii Wojska Polskiego 8A
15-100 Białystok
kom. 502 018 809
cebula@solidarnosc.net
Wojciech.Cebula@poczta-polska.pl 
Pracowników Poczty Polskiej w Suwałkach
Janusz Wiszniewski
ul. K. Pułaskiego 52
16-400 Suwałki
biuro: 87 565 01 16; kom.: 502 018 672
wiszniewski@solidarnosc.net
Janusz.Wiszniewski@poczta-polska.pl 
Pracowników Poczty Polskiej w Łomży
Sławomir Chiliński
ul. Pl.Pocztowy 1
18-400 Łomża
kom.: 502 018 825
chilinski@solidarnosc.net
Slawomir.Chilinski@poczta-polska.pl