Piątek, 29 maja 2020 r.
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej
 
Organizacje
Podzakładowe


Humor dnia

Aktualności

Autor: Sławomir Steltmann   Data: 2019-10-23
Komunikat - Spór zbiorowy
23 października br. w Warszawie, gdzie po wycofaniu się z protestu Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej już tylko Pocztowa Solidarność pozostaje na sali, w której odbywały się ostatnie mediacje pomiędzy Zarządem Poczty Polskiej a reprezentatywnymi organizacjami związkowymi, odbyło się zebranie Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej. Zasadniczym tematem zebrania był trwający spór zbiorowy pomiędzy Pracodawcą a naszą organizacją związkową o podwyżkę wynagrodzeń zasadniczych pracownikom PP.
Odnosząc się do argumentów Pracodawcy, że kwota pięciuset złotych, którą żądaliśmy na początku sporu zbiorowego jest w chwili obecnej nie do udźwignięcia dla firmy, Komisja ostatecznie zmodyfikowała swoje stanowisko dotyczące żądania płacowego i przyjęła uchwałę określającą wysokość wzrostu wynagrodzeń zasadniczych dla wszystkich pracowników PP objętych zakładowym układem zbiorowym pracy od 1 listopada br. o kwotę 300,00 zł. na etat. Żądanie to mieści się w ramach zatwierdzonego przez Zarząd i przyjętego przez Radę Nadzorczą planu finansowo-rzeczowego na rok 2019 i nie generuje ono dodatkowej straty w wyniku finansowym na ten rok.
Komisja Międzyzakładowa ustaliła również, na wypadek braku porozumienia w mediacjach, kolejne etapy zaostrzenia akcji protestacyjnych.
W drugiej części zebrania uczestniczył Prezes PP SA Przemysław Sypniewski, któremu Przewodniczący KM przedstawił nasze zmodyfikowane żądanie płacowe. Prezes przyjął nasze żądanie płacowe ze zrozumieniem, jednocześnie podtrzymując swoją propozycję dotycząca jednorazowych premii i złożył deklarację, że przedstawi naszą propozycję na najbliższym posiedzeniu Zarządu PP SA. Ustalony został również termin ostatniego spotkania mediacyjnego na dzień 29 października br., które powinno zakończyć się podpisaniem porozumienia płacowego lub protokołu rozbieżności.
Nasza organizacja związkowa nie jest przeciwna wypłacie dodatkowych premii, które proponuje pracodawca i jeżeli widzi on takie możliwości, to my również jesteśmy za tym, aby pracownicy otrzymali dodatkowe wynagrodzenie. Jednak naszym priorytetem i żądaniem jest wzrost wynagrodzeń zasadniczych, od którego nie możemy odstąpić.
Dzisiaj miało się również odbyć kolejne nasze spotkanie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, jednak ze względu na zmiany właścicielskie, które mają zapaść w przeciągu 2-3 tygodni spowodowane powołaniem nowego Rządu, wspólnie z Ministrem Michałem Dworczykiem uznaliśmy, że spotkanie w tej sytuacji miałoby charakter czysto kurtuazyjny a Minister zapewnił nas, że sprawy przez nas poruszane na poprzednim spotkaniu przekaże w całości nowemu ministrowi, sprawującemu nadzór właścicielski nad nasza firmą. Spotkanie z właścicielem, odbędzie się niezwłocznie po uformowaniu nowego Rządu.

Warszawa, 23 października 2019 r.
Sonda

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /sonda/sonda.php on line 106Tygodnik
Solidarność

 
Webmaster: Sławek  ®2007