Środa, 20 marca 2019 r.
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej
 

Organizacje
Podzakładowe


Humor dniaAktualności

Autor: Sławomir Steltmann   Data: 2018-01-30
Decyzje Prezydium Komisji Międzyzakładowej
W Warszawie 24 stycznia br. obradowało Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej. Przedmiotem obrad członków Prezydium było:

1. Omówienie bieżącej sytuacji w Poczcie Polskiej.
2. Wybory w związku. Walne Zebranie Delegatów.
3. Działalność gospodarcza.
4. Stan negocjacji Funduszu Wynagrodzeń na 2018 rok.
5. Wyniki badania obciążenia pracą. Sytuacja w Biurze Jakości i Procesów.
6. Wybory do Rady Nadzorczej Poczty Polskiej SA.
7. Aneks do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

W sprawach różnych dyskutowano na temat posiłków regeneracyjnych dla pracowników, stawek za doręczanie paczek przez listonoszy paczkowych, mieszkań pracowniczych oraz sytuacji w związku.

Prezydium Komisji Międzyzakładowej przyjęło cztery decyzje, treść trzech z nich publikujemy poniżej, natomiast czwarta jest wyłącznie do użytku wewnątrzzwiązkowego.


Decyzja Prezydium KM nr 1/01/2018
ws. AAOD i AAPP


Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej wnioskuje do Zarządu PP SA o niezwłoczne naprawienie zaniedbań dotyczących prac nad AAOD i AAPP i przedstawienie faktycznych wyników październikowych badań.
Pracodawca deklarował spotkanie z partnerami dialogu społecznego w powyższych sprawach na 4 grudnia ubiegłego roku. Ponieważ do spotkania nie doszło, pojawiają się wątpliwości dotyczące dobrej woli pracodawcy w kwestii wyciągnięcia właściwych wniosków z ostatnich badań. Domniemać można, że wyniki wskazują na poważne niedobory kadrowe w badanych obszarach.

Warszawa, 24 stycznia 2018r.

Decyzja Prezydium KM nr 2/01/2018
ws. sytuacji w Biurze Jakości i Procesów


Wobec problemów zidentyfikowanych w Biurze Jakości i Procesów, Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Poczty przypomina, że Komisja Międzyzakładowa wypowiedziała się jednoznacznie w sprawie równoważnego czasu pracy. Jednocześnie Prezydium KM wnioskuje do Zarządu PP SA o przeprowadzenie audytu w BJiP.
Informujemy, że Solidność Sp. z o.o. zgłosiła do Prezydium KM gotowość pomocy w tej sprawie.
Solidność Sp. z o.o. deklaruje, iż pośród szerokiego wachlarza usług świadczonych na najwyższym poziomie, posiada również bogate doświadczenie w zakresie przeprowadzania audytów wewnętrznych. Każdy projekt audytu opracowywany jest na podstawie oczekiwań klienta natomiast w podstawowym zakresie obejmuje:

  • analizę dokumentacji dotyczącej obszaru działalności podmiotu

  • wykonanie badań bezpośrednio na stanowiskach pracy polegających na przeprowadzeniu wywiadów, obserwacji i oceny wykonywanych czynności

  • analizę zgodności wykonywanych czynności i procesów technologicznych


Przeprowadzony audyt zostaje zakończony opracowaniem raportu zawierającego charakterystykę specyfiki badanego podmiotu oraz przedstawieniem dokumentacji związanej z badaniem. Ponadto audytorzy przedstawiają zaobserwowane niezgodności, uwagi pozytywne, a także zgodność przedmiotu badania ze standardami w przedmiotowej dziedzinie.
Solidność poinformowała również, że jej audytorzy posiadają ekspercką wiedzę oraz niezbędne doświadczenie w obszarze zarządzania jakością, co gwarantuje absolutny obiektywizm w zakresie prowadzonych audytów.

Warszawa, 24 stycznia 2018r.

Decyzja Prezydium KM nr 3/01/2018
ws. posiłków regeneracyjnych dla kierowców i listonoszy


Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej informuje, że nadal nie został zrealizowany postulat, zgłaszany wielokrotnie przez nasz Związek, dotyczący objęcia posiłkami regeneracyjnymi kierowców, listonoszy paczkowych i pozostałych listonoszy bez względu na sposób wykonywanych zadań. Według naszych danych jest to kwestia opieszałości służb podległych nadzorowi członka Zarządu PP SA, Pani Iwony Ziomek.
Jednocześnie, wnosimy o ujednolicenie do górnej, stosowanej obecnie w Poczcie Polskiej wysokości, stawki bonu regeneracyjnego.

Warszawa, 24 stycznia 2018r.

Decyzja Prezydium KM nr 4/01/2018
ws. wyborów do Rady Nadzorczej Poczty Polskiej SA
(do użytku wewnątrzzwiązkowego)

Sonda
Czy w Twoim miejscu pracy (czytaj: Poczta Polska SA) stosowany jest wobec Ciebie mobbing ze strony przełożonych? 
Webmaster: Sławek  ®2007