Czwartek, 18 lipca 2019 r.
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej
 
Organizacje
Podzakładowe


Humor dnia

>>>Nasz kandydat Andrzej Bodziony wygrał wybory na członka Zarządu Poczty Polskiej SA <<<

Aktualności

Autor: Maciej Lewandowski   Data: 2018-07-02
Interpelacja Poseł RP M. Wassermann w sprawie zawiadomień pocztowych
Pani Poseł RP Małgorzata Wassermann wsłuchując się w głos naszych listonoszy wystąpiła z interpelacją do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zawiadomień pocztowych o pozostawieniu przesyłki. W swojej interpelacji Pani Poseł wskazała problem ilości druków zawiadomień i jednocześnie możliwe jego rozwiązanie dla przyszłych prowadzonych prac w ministerstwie, by: "powstał jeden uniwersalny druk posiadający różne opcje, wypełniane w zależności od rodzaju przesyłki". Dziękujemy Pani Poseł za zainteresowanie się naszym problemem, który tak naprawdę dotyka też pośrednio wszystkich obywateli RP będących adresatami przesyłek ale też Sądów i Administracji. Poniżej pełen tekst interpelacji:

Interpelacja nr 19165 do ministra sprawiedliwości w sprawie zawiadomień pocztowych o pozostawieniu przesyłki

Szanowny Panie Ministrze!

Zwracam się do Pana Ministra w kwestii zawiadomień pocztowych o pozostawieniu przesyłki.

W obecnym stanie prawnym, przedmiotowe zawiadomienia sporządzane są na trzech różnych drukach, zależnych od charakteru przesyłki: zwykła przesyłka polecona, przesyłka sądowa w postępowaniu karnym (wzór określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism organów procesowych w postępowaniu karnym - Dz.U. 2017 poz. 92), lub przesyłka w postępowaniu administracyjnym czy sądowym cywilnym (wzór określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym - Dz.U. 2015 poz. 1222 z późn. zm.).

Sytuacja ta stanowi wyraźny problem dla pracowników Poczty Polskiej, którzy każdorazowo muszą nosić ze sobą wszystkie rodzaje druków. Co więcej, jeżeli dany pracownik awizuje korespondencję w różnych urzędach pocztowych i ich filiach, zmuszony jest posiadać kilka, odmiennych druków pochodzących z konkretnej placówki. Owocuje to koniecznością dysponowania przez pracownika pocztowego nieraz kilkunastoma różnymi wzorami zawiadomień. Nie jest to rozwiązanie uzasadnione ekonomicznie, jeżeli możliwym jest ujednolicenie i ustandaryzowanie powyższych dokumentów.

Mając na uwadze powyższe, zwracam się z pytaniem, czy w powyższej materii rozważana jest zmiana polegająca na ujednoliceniu zawiadomienia pocztowego o pozostawieniu przesyłki, tak aby powstał jeden uniwersalny druk posiadający różne opcje, wypełniane w zależności od rodzaju przesyłki?

Małgorzata Wassermann

Interpelacja na stronie internetowej Sejmu RP - tutaj

Sonda
Czy w Twoim miejscu pracy (czytaj: Poczta Polska SA) stosowany jest wobec Ciebie mobbing ze strony przełożonych? 
Webmaster: Sławek  ®2007