Piątek, 29 maja 2020 r.
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej
 
Organizacje
Podzakładowe


Humor dnia

Aktualności

Autor: Sławomir Steltmann   Data: 2019-04-17
Żądamy podwyżki wynagrodzeń


KOMUNIKAT

z dnia 17 kwietnia 2019 roku


Wobec braku reakcji Pracodawcy na Stanowisko KM Nr 1/01/19 z dnia 29 stycznia br. ws. wzrostu wynagrodzeń pracowników Poczty Polskiej Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność, na zebraniu w dniu 9 kwietnia br., podjęła uchwałę o wystąpieniu do Zarządu Poczty Polskiej SA z żądaniem podwyższenia wszystkim pracownikom, objętym zakładowym układem zbiorowym pracy, wynagrodzeń zasadniczych średnio na etat, o kwotę 500 złotych brutto, od 1 lutego 2019 roku.

Oczekujemy od Pracodawcy spełnienia powyższych żądań poprzez złożenie stosownego oświadczenia, lub zawarcia porozumienia z naszą organizacją związkową w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Pracodawcę tego wystąpienia. W przypadku niespełnienia powyższych żądań we wskazanym powyżej terminie uznamy, iż pozostajemy w sporze zbiorowym.

Komisja Międzyzakładowa przyjęła również uchwałę, że w przypadku niespełnienia żądań płacowych rozpocznie akcje protestacyjne w Poczcie Polskiej.

Pierwszą formą protestu będzie, w okresie od 6 do 10 maja br., świadczenie pracy przez pracowników w tzw. ?żółtych kamizelkach", kolejną będzie pikieta przed siedzibą Zarządu Poczty Polskiej SA.

Szczegółowy komunikat dotyczący protestów opublikujemy po Świętach Wielkanocnych.
Uchwała Nr 1/04/2019

Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Nr 2947 Pracowników Poczty Polskiej

z dnia 9 kwietnia 2019 roku

w sprawie wystąpienia ze sporem zbiorowym


§ 1


Wobec braku reakcji Pracodawcy na Stanowisko KM Nr 1/01/19 ws. wzrostu wynagrodzeń pracowników Poczty Polskiej Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Nr 2947 postanawia wystąpić w ramach procedury przewidzianej ustawą z dnia 23 maja 1991 roku
o rozwiązywaniu sporów zbiorowych do Pracodawcy z następującym żądaniem:

wzrostu funduszu płac w PP SA, umożliwiającego podniesienie wynagrodzeń zasadniczych średnio na etat, o kwotę 500 złotych brutto (słownie: pięćset złotych brutto), od 1 lutego 2019 roku; wszystkim pracownikom, objętym zakładowym układem zbiorowym pracy. Treść pisma stanowiącego wystąpienie ze sporem zbiorowym stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2


Do podpisania wystąpienia ze sporem zbiorowym w imieniu Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Nr 2947 Pracowników Poczty Polskiej, zgodnie z § 42 ust. 7 Statutu NSZZ Solidarność, Komisja Międzyzakładowa upoważnia dwóch członków:

kol. Bogumiła Nowickiego, Przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej i kol. Pawła Jędrzejewskiego, Zastępcę Przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej.


Warszawa, 9 kwietnia 2019r.

Warszawa, 9 kwietnia 2019Zarząd Poczty Polskiej SAWystąpienie ze sporem zbiorowymOrganizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Nr 2947 Pracowników Poczty Polskiej działając na podstawie art. 1, art. 2 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r.
o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. Nr 55, poz. 236 z późn. zm.) żąda:,

wzrostu funduszu płac w PP SA, umożliwiającego podniesienie wynagrodzeń zasadniczych średnio na etat, o kwotę 500 złotych brutto (słownie: pięćset złotych brutto), od 1 lutego 2019 roku; wszystkim pracownikom, objętym zakładowym układem zbiorowym pracy.

Oczekujemy spełnienia powyższych żądań poprzez złożenie stosownego oświadczenia, lub zawarcia stosownego porozumienia z Organizacją Międzyzakładową NSZZ Solidarność Nr 2947 Pracowników Poczty Polskiej w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia. W przypadku niespełnienia powyższych żądań we wskazanym powyżej terminie uznamy, iż pozostajemy w sporze zbiorowym.

Sonda

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /sonda/sonda.php on line 106Tygodnik
Solidarność

 
Webmaster: Sławek  ®2007