Poniedziałek, 4 grudnia 2023 r.
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej
 
Organizacje
Podzakładowe


Humor dnia

Aktualności

Autor: Krystyna Krzyżewska   Data: 2007-05-11
INFORMACJA
W dniu 30.03.2007 roku w Warszawie odbyło się spotkanie Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Prac. Poczty Polskiej.
Przewodniczący MOZ zaprosił na spotkanie Dyrektora Andrzeja Polakowskiego.
Na wniosek przewodniczącego powołano do prezydium MOZ Andrzeja Twardzisza oraz Andrzeja Stępnia.
Dyrektor Polakowski bardzo ogólnie odpowiadał na zadawane pytania, zapewnił, że komercjalizacja PP nie będzie miała wpływu bezpośrednio na pracowników, nie odpowiedział na pytanie dotyczące Pakietu Socjalnego, na stwierdzenie, że brak pracowników w eksploatacji stwierdził, ze jest spory przerost zatrudnienia w PP.
Na temat zmian organizacyjnych w Centrum Logistyki i CUP oraz powstania pionu Kadrowo Płacowego nie otrzymano odpowiedzi gdyż decyzje w tej sprawie podejmie nowo powołany Dyrektor Generalny Poczty Polskiej.
Na tym spotkanie z Dyrektorem Polakowskim się zakończyło.
W dalszym ciągu posiedzenia MOZ przyjęto sprawozdanie finansowe za rok 2006 i budżet na 2007 rok, Przewodniczący przedstawił sprawę roznoszenia druków bezadresowych sprawa ta nie jest do końca załatwiona pozytywnie, ale być może zmieni się coś w tej kwestii gdyż ma powstać wewnętrzna spółka pocztowa zajmująca się drukami.
Przyjęto też uchwałę dotyczącą wypowiedzeń warunków pracy i płacy w myśl porozumienia z 12.01.2005 roku pracownikom, którzy posiadają emeryturę za pracę w służbach mundurowych.

Karta Rabatowa Orlen
 
Webmaster: Sławek  ®2007