Poniedziałek, 4 grudnia 2023 r.
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej
 
Organizacje
Podzakładowe


Humor dnia

Aktualności

Autor: Krystyna Krzyżewska   Data: 2007-06-28
KOMUNIKAT z posiedzenia MOZ NSZZ "Solidarność" Prac. Poczty Polskiej z dnia 28.06.2007 roku.
W dniu 28.06.2007 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Prac. Poczty Polskiej

Porządek posiedzenia
1. Sprawa sporu zbiorowego
2. Uzupełnienie składu prezydium
3. Stanowisko w/s zmian organizacyjnych w Poczcie Polskiej
4. Stanowisko w/s niedoborów etatowych w Poczcie Polskiej
5. Prace w Komisji Sejmowej nad projektem Ustawy o Komercjalizacji Poczty Polskiej
6. Sprawy lokalne
Kędzierzyn Koźle – utworzenie ORJ Sieci
Białystok - budowa CER
7. Sprawy różne

Ad. 1
Spotkanie rozpoczęło się od przybycia Dyrektora Generalnego Andrzeja Polakowskiego. Dyrektor przedstawił stanowisko w/s naszego postulatu o podwyżce płac z którego to wynika, że sytuacja finansowa w PP uległa pogorszeniu i na dzień dzisiejszy podwyżka płac jest niemożliwa.
Braki etatowe w eksploatacji wg Dyrektora Generalnego wynikają z nieprawidłowego ich rozłożenia w stosunku do potrzeb poszczególnych jednostek organizacyjnych tzn, że są takie miejsca w kraju gdzie etatów jest za dużo, a są takie miejsca gdzie jest za mało i żeby ten problem rozwiązać to należy zawieść porozumienie z dnia 12 stycznia 2005 roku, w najbliższym czasie Dyrektor Generalny zwróci się do wszystkich sygnatariuszy z propozycją aneksu do w/w porozumienia.

Ad. 2

W wyniku tajnego głosowania po uprzednim zgłoszeniu przez Przewodniczącego kandydatur do prezydium MOZ NSZZ „Solidarność” Prac. Poczty Polskiej wszedł Jacek Zieliński z Org. Podzakładowej Szczecin.

Ad.3.

Większością głosów przy 5 wstrzymujących zostało przyjęte stanowisko w/s zmian organizacyjnych w Poczcie Polskiej autorstwa Janusza Szabowskiego – stanowisko w załączeniu.

Ad. 4

Przystano na propozycję Bogumiła Nowickiego, że sprawą niedoborów etatowych na najbliższym spotkaniu zajmie się prezydium.


Ad. 5

Przewodniczący, który bierze udział w posiedzeniach Komisji Sejmowej ds. Komercjalizacji Poczty Polskiej poinformował, że do tej pory odbyły się dwa posiedzenia na pierwszym ukonstytuowała się komisja na drugim zmieniono przewodniczącego i zapoznano się ogólnie ze stanowiskiem związkowym. Następne posiedzenie ma się odbyć w najbliższych dniach.

Ad. 6

W związku z tym, że prezydium zajęło już stanowisko w sprawie Kędzierzyna Koźle przewodniczący zaproponował żeby dalsze działania były również scedowane na prezydium propozycja uzyskała aprobatę.
Jeśli chodzi o sprawę CER w Białymstoku decyzje co do dalszego działania nastąpią w najbliższym czasie.

Ad. 7

Adam Warpas pokrótce zdał relacje z wyjazdu na manifestacje europejskich pocztowców do Berlina, z Polskie pojechało około 100 osób i była to co do wielkości druga grupa.
Dyrektywy UE niekorzystne dla poczty zostały przesunięte dla nowych członków UE do 01.01.2013 roku, a dla pozostałych o dwa lata.


Na spotkaniu podjęto uchwały w/s terminu manifestacji oraz strajku generalnego.
Karta Rabatowa Orlen
 
Webmaster: Sławek  ®2007