Czwartek, 17 czerwca 2021 r.
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej
 
Organizacje
Podzakładowe


Humor dnia

Aktualności

Autor: Bogumił Nowicki   Data: 2007-06-26
Komunikat
Wczoraj, w ramach sporu zbiorowego odbyło się spotkanie Zespołu Negocjacyjnego Komisji Zakładowej z Dyrektorem Generalnym. W spotkaniu uczestniczył po stronie pracodawcy Z-ca DG Pan Mariusz Wnuk i Pełnomocnik DG Pan Jerzy Skibniewski. Ze strony „Solidarności”, obok Zespołu, byli obecni przedstawiciele RKPS z Łodzi. Spotkanie prowadzili...Autor: Bogumił Nowicki   Data: 2007-06-22
Informacja na temat posiedzenia Rady Poczty Polskiej IV kadencji w dniu 20 czerwca 2007 r.
W dniu 20 czerwca 2007 roku odbyło się 5(10) posiedzenie Rady Poczty Polskiej IV kadencji. W obradach oprócz członków Rady uczestniczyli przedstawiciele kierownictwa Poczty Polskiej i zaproszeni goście.

Rada Poczty Polskiej pozytywnie zaopiniowała roczne sprawozdanie z działalności Poczty Polskiej w roku 2006. Następnie po przeanali...Autor: Bogumił Nowicki   Data: 2007-06-22
Informacja ze spotkania Prezydium Rady Poczty Polskiej z Radą Pracowników
W dniu 21 czerwca 2007 roku odbyło się spotkanie Prezydium Rady Poczty Polskiej z Radą Pracowników. W trakcie spotkania wymieniono poglądy na temat sytuacji w przedsiębiorstwie oraz roli Rady Pracowników. Zgodzono się, że Rada Pracowników jest istotnym elementem współpracy z Dyrekcją i Radą Poczty Polskiej. Podkreślono jej ważną rolę konsultacyjną ...Autor: Bogumił Nowicki   Data: 2007-06-22
Wystąpienie do Komisji Krajowej NSZZ Solidarność w sprawie komercjalizacji Poczty Polskiej

Kliknij aby powiększyć


Kliknij na obraz aby uzyskać powiększenie

Autor: Bogumił Nowicki   Data: 2007-06-22
Wystąpienie w sprawie podjęcia rozmów dotyczących sporu zbiorowego w obecności mediatora

Kliknij aby powiększyć   Kliknij aby powiększyć


Kliknij na obraz aby uzyskać powiększenie

Autor: Krystyna Krzyżewska   Data: 2007-06-21
Komunikat Zespołu Problemowego ds. BHP, umundurowania i Straży Pocztowej przy Organizacji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Poczty
Dotyczy: spotkania z Kierownictwem CUK w Warszawie

W dniu 30-go maja 2007 roku w Warszawie w siedzibie Dyrekcji CUK, odbyło się spotkanie członków Zespołu z kierownictwem CUK w Warszawie.
NSZZ "Solidarność" reprezentowali:
1. Krzysztof Suszek – Przewodniczący
2. Henryka Król
3. Aldona Jaklewicz <...Autor: Krystyna Krzyżewska   Data: 2007-06-21
Posiedzenie Komisji Zakładowej
Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" Prac. Poczty Polskiej informuje, że posiedzenie Komisji Zakładowej odbędzie się w dniu 28 czerwca 2007 roku o godz. 11.00 w Warszawie przy ul. Małachowskiego 2 w Sali numer 9.
Propozycje porządku obrad zostaną przesłane odrębnym pismem.Autor: Krystyna Krzyżewska   Data: 2007-06-21
Sprostowanie nieprawdziwych informacji

Kliknij aby powiększyć   Kliknij aby powiększyć


Kliknij na obraz aby uzyskać powiększenie

Pierwsza strona Poprzednia strona Następna strona Ostatnia strona
Tygodnik
Solidarność

 
Webmaster: Sławek  ®2007