Niedziela, 14 kwietnia 2024 r.
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej
 
Organizacje
Podzakładowe


Humor dnia

Aktualności

Autor: Janusz Szabowski   Data: 2007-04-17
INFORMACJA o wyborach w Krajowym Sekretariacie Łączności
W dniu 28 lutego br., zgodnie z dyspozycją Krajowej Komisji Wyborczej (Uchwała nr 15/06 z dnia 21 listopada 2006r.), w Gdańsku, odbył się Kongres Krajowego Sekretariatu Łączności NSZZ "Solidarność", w celu dokonania wyboru władz wykonawczej i kontrolnej, na czas obecnej kadencji tj. do 2010 roku. Tym samym zakończył się okres zamieszania w naszej n...Autor: Prezydium KM   Data: 2007-04-13
Referendum strajkowe
Przypominamy, że decyzją z dnia 30 marca br. Komisja Międzyzakładowa zobowiązała wszystkie Organizacje Podzakładowe do kontynuowania referendum strajkowego. Referendum to jest elementem prowadzonego sporu zbiorowego z pracodawcą. Podtrzymujemy stanowisko, że pracownikom Poczty Polskiej należy się znacznie więcej, niż zaoferowało Kierownictwo. Szcze...Autor: Adam Warpas   Data: 2007-04-13
Walne Zebranie
Informujemy, że w dniu 19 kwietnia 2007 r. (czwartek) o godzinie 12.00, w sali nr 609 (VI piętro), przy ul. Świętokrzyskiej 31/33 w Warszawie, rozpocznie się Walne Zebranie Delegatów Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej

Planowany Porządek Obrad
1.Informacja o działalności Komisji Międzyza...Autor: Prezydium Komisji Międzyzakładowej   Data: 2007-04-06

Życzenia Wielkanocne
Autor: Prezydium Komisji Międzyzakładowej   Data: 2007-04-06
Apel o udział w akcji
Drodzy Koledzy i Koleżanki! Od kilkunastu lat w Unii Europejskiej toczy się debata nad znaczeniem i rolą usług interesu ogólnego (usług powszechnych) w funkcjonowaniu społeczeństwa i wspólnotowego rynku wewnętrznego. Niestety, jak dotychczas w dużej mierze interes ekonomiczny przedsiębiorstw zwyciężał z interesem społecznym – zarówno użytkown...Autor: Andrzej Radecki   Data: 2007-03-26
Posiedzenie Rady Sekretariatu Łączności NSZZ Solidarność
Informuję, że w dniu 3 kwietnia odbędzie się posiedzenie Rady Sekretariatu Łączności NSZZ Solidarność. Miejsce spotkania siedziba Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Poczty Polskiej w Warszawie ul. Świętokrzyska 31/33 5 piętro o godzinie 12.00.Autor: Krystyna Krzyżewska   Data: 2007-03-21
KOMUNIKAT
W dniu 20 marca 2007 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie prezydium MOZ porządek spotkania był następujący

1. Stanowisko prezydium MOZ w/s restrukturyzacji w PP dot. Centrum Logistyki.
2. Pakiet Socjalny
3. Sprawy płacowe
4. Sprawy różne.

Ad.1

W związku z tym, że plany wobec tra...Autor: Adam Warpas   Data: 2007-03-08
Strategia Poczty Polskiej na lata 2006-2009
22 lutego b.r. odbyła się prezentacja „Strategii Poczty Polskiej na lata 2006-2009” Na spotkanie, które prowadziła Dyrektor Biura Rozwoju Strategicznego – Marta Marciniak, zostali zaproszeni przedstawiciele związków zawodowych. Jednym z głównych wniosków przewijających się na spotkaniu był taki, że nie jest to Strategia, która w p...Pierwsza strona Poprzednia strona Następna strona Ostatnia strona


Karta Rabatowa Orlen
 
Webmaster: Sławek  ®2007