Piątek, 23 lutego 2024 r.
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Pracowników Poczty Polskiej
 
Organizacje
Podzakładowe


Humor dnia

Aktualności

Autor: Sławomir Steltmann   Data: 2024-02-22
Nasz baner przy grobie Bł. ks. Jerzego Popiełuszki
W Warszawie są tylko dwa miejsca tego typu ? grób Nieznanego Żołnierza na pl. Piłsudskiego i grób Błogosławionego Męczennika Jerzego Popiełuszki na warszawskim Żoliborzu, przy kościele św. Stanisława Kostki. Przy tym pierwszy...Autor: Sławomir Steltmann   Data: 2024-02-20
Wyższy odpis na ZFŚS w 2024 roku
Wysokość odpisu na ZFŚS w 2024 r. na jednego pracownika to 2417,14 zł., jest to wzrost w stosunku do II półrocza 2023 r. o 502,80 zł.
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, nalicz...Autor: Intranet PP   Data: 2024-02-15
Zmiany w Zarządzie Poczty Polskiej


15 lutego 2024 r. decyzją Rady Nadzorczej Poczty Polskiej odwołano z pełnionych funkcji prezesa Krzysztofa Falkowskiego oraz wiceprezesa Wiesława Włodka. Ponadto rezygnację złożył wicepr...Autor: RKSŁ NSZZ Solidarność   Data: 2024-02-14
INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO RADY KRAJOWEGO SEKRETARIATU ŁĄCZNOŚCI
12 lutego 2024 roku doszło do spotkania Pana Jacka Bartmińskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych z przedstawicielami Krajowej Rady Sekretariatu Łączności NSZZ Solidarność. Radę Sekretariatu Łączności reprezen...Autor: MAP   Data: 2024-02-09
Komunikat MAP
W dniu 8 lutego 2024 r. odbyło się NWZ spółki Poczta Polska S.A., które odwołało ze składu rady nadzorczej troje członków: Magdalenę Tarczewską-Szymańską, Agnieszkę Bolesta oraz Zbigniewa Dżugaja. ...Autor: Organizacja Międzyzakładowa   Data: 2024-01-31
ULGA PODATKOWA DLA ZWIĄZKOWCÓW
Po raz kolejny dokonując obliczenia należnego podatku dochodowego za poprzedni rok będzie można skorzystać z ulgi podatkowej związanej z przynależnością do związku zawodowego. Stało się to faktem, dzięki pracy NSZZ Solidarność.<...Autor: RKSŁ NSZZ Solidarność   Data: 2024-01-29
Odpowiedź Komisji Europejskiej na wniosek Uni Global UNION Europa
Na wniosek Rady Krajowego Sekretariatu Łączności NSZZ Solidarność Oliver Roethig, Sekretarz Regionalny Uni Europe wystąpił do Komisarz Vestager z ponagleniem dotyczącym ocz...Autor: OM NSZZ Solidarność   Data: 2024-01-26
Komunikat z 26 stycznia 2024 r.
Koleżanki i Koledzy,

odbyliśmy wczoraj na Prezydium dyskusję podsumowującą nasz obecny stan wiedzy, przekazuje krótkie podsumowanie tej dyskusji.
Zacznę od drugiej kwestii. Jak wiadomo na razie jedyne ...Pierwsza strona Poprzednia strona Następna strona Ostatnia strona


Karta Rabatowa Orlen
 
Webmaster: Sławek  ®2007